SAF versiooni muutused7.12.205.2 (17.03.2023)
Teenuste mooduli ekraanile Lepingu näidud on lisatud nupp "Lisa puuduvad näiturid". Nupp lisab ekraanile kõik lepingul kirjeldatud aktiivsed näiturid.


7.12.198.1 (10.03.2023)
Täiendatud EAK e-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida korraga kõik uued EAK-sse laekunud arved ilma neid eelnevalt EAK keskkonnas ERP-i importimiseks märkimata. Selleks tuleb E-arvete valikus märkida uus valik "Impordi kõik saabunud EAK arved" Jah-ks.


7.12.197.1 (09.03.2023)
Täiendatud Pakkumisest tekitatavate dokumentide funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada Pakkumise dokumendist otse Müügiarve. Pakkumisest Müügitellimuse tekitamisele on lisatud viitenumbri lisamise/genereerimise võimalus.


7.12.181.1 (21.02.2023)
Nordigeni Openbanking liidesele on lisatud Wise kontode tugi.


7.12.177.2 (17.02.2023)
Täiendatud ja korrigeeritud Ajahetkede ning Ajavahemike funktsionaalsust ning Ajavahemike ekraani. Ajahetkele on lisatud nihe X - eXtended(year(s)) / L - Laiendatud(aasta(d)), mis käitub nagu aasta, aga kui satub ajas tagasi minnes samasse finanstaastasse, siis annab tagasi eelmise finantsaasta lõpu ja ettepoole minnes annab tagasi jooksva finanstaasta lõpu . Ajavahemike ekraanile on lisatud lukustatud väljad Hetk ja Nihe, kus kuvatakse ajavahemikus kasutatud ajahetkede vastavaid väärtusi.


7.12.177.1 (17.02.2023)
Lisaprogrammile Hinnakirjad Excelis on lisatud juurde võimalus eksportida ka kaupade omahind.


7.12.173.2 (13.02.2023)
Lisatud uus Saatelehe valik "Luba osaline lähetus tekitamisel". Valik avaldab mõju saatelehe tekitamisele müügitellimusest ja müügiarvest, kui lisaks on sisse lülitatud laokoguse kontroll ning saatelehe eelreserveering on keelatud ja mõnda lähetatavat kaupa laos ei jätku. Ei valiku korral kuvatakse veateadet ning saatelehte ei teki, Jah valiku korral kuvatakse veateadet ning tekitatakse saateleht vastavalt laost leitud kogustega. Partii tüüpi kaupade korral osalise saatelehe tekkimiseks peab olema ka vastava tekitamise valik "Täida partiide read" Jah.


7.12.166.2 (06.02.2023)
Täiendatud Töövõimetuse aruannet. Trükisele on lisatud aruandes päritud töövõimetuslehtede perioodi algus ja lõpp ning aruande tulemuse ridadesse veerud isiku ees- ja perekonnanimega.


7.12.148.1 (19.01.2023)
Täiendatud Aruande generaatori aruande väljundite ekraanide funktsionaalsust. Kui aruande kirjelduses on perioodi nimes kasutatud valemit, siis aruande väljundi veeru pealkirjaks kuvatakse valemis kirjeldatud nimetust.


7.12.135.1 (06.01.2023)
Täiendatud palga mooduli funktsionaalsust. Täiendatud astmelise tulumaksu tüüpi kinnipidamisliigi arvestust nii, et saab kirjeldada eraldi nn "Pensionäride" tulumaksu liigi. Pensionäride tulumaksu kirjeldamisest ja kasutamisest saab täpsemalt lugeda kasutajajuhendist (F1) peatükist Palk\Dokumendid\Arvestus lõigust Kuidas teha.


7.12.84.5 (16.11.2022)
Täiendatud KMD INF 1 arvutust. Kaotatud nõue koostada erinevaid käibemaksu erisusi sisaldavad dokumendid eraldi dokumentidena.


7.12.78.1 (10.11.2022)
Raamatupidamise moodulisse on lisatud uus aruanne Periodiseeritud käibeandmik. Aruanne leiab päises määratud kuupäevade vahemikus kontode algsaldod, lõppsaldod ja käibed iga perioodi jääva kuu kohta. Muu analüütika, nt firmad, projektid, osakonnad jne, leitakse vastavalt kontotüübi kirjeldusele, lisaks saab seada kõigi registrite alusel filtreid. Väljundi tüübis saab valida Käibe, Saldo ja mõlema vahel. Tulemuse veerud on dünaamilised ning nende hulk sõltub sisestatud perioodist ja valitud väljundi tüübist. Tulemuse saab lihtsalt Excelisse saata. Aruanne on mõeldud andmete esitamiseks audiitoritele või muudele huvilistele pikema perioodi käivete ja saldode dünaamika analüüsimiseks. Aruandel puudub kujundatud trükise vorm.


7.12.78.1 (10.11.2022)
Raamatupidamise moodulisse on lisatud uus aruanne Periodiseeritud käibeandmik. Aruanne leiab päises määratud kuupäevade vahemikus kontode algsaldod, lõppsaldod ja käibed iga perioodi jääva kuu kohta. Muu analüütika, nt firmad, projektid, osakonnad jne, leitakse vastavalt kontotüübi kirjeldusele, lisaks saab seada kõigi registrite alusel filtreid. Väljundi tüübis saab valida Käibe, Saldo ja mõlema vahel. Tulemuse veerud on dünaamilised ning nende hulk sõltub sisestatud perioodist ja valitud väljundi tüübist. Tulemuse saab lihtsalt Excelisse saata. Aruanne on mõeldud andmete esitamiseks audiitoritele või muudele huvilistele pikema perioodi käivete ja saldode dünaamika analüüsimiseks. Aruandel puudub kujundatud trükise vorm.


7.12.77.5 (09.11.2022)
Täiendatud pangaarvelduste impordi võimalusi. Lisatud võimalus liidestada SAF Nordigen Solutions Open Banking teenusega, mille vahendusel on võimalik pärida SAFiga oma konto väljavõtet otse pangast ning tehingud kohe SAFi importida. Nordigen teenus võimaldab päringuid teha kõigist Eestis tegutsevatest pankadest. Teenusega liitumisest ja seadistamisest saate lugeda täpsemalt SAF kasutajajuhendist (F1). Küsimuste korral pöörduge julgelt Sysdec'i kasutajatoe poole 6722365 või 6722366!


7.12.73.1 (05.11.2022)
Täiendatud Raamatupidamisorderi ekraani. Dokumendi ekraani ridadele on lisatud failide loendi leht.


7.12.72.2 (04.11.2022)
Täiendatud Kontode käibeandmiku ja Pearaamatu aruannete ekraane. Tulemuse ridadesse on lisatud peidetud väli Valuuta. Väli täidetakse aruande arvutamisel vastavalt päises valitud konto tüübi kirjeldusele.


7.12.71.1 (03.11.2022)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Postituse valikutesse on lisatud valik Saada kõik ühele aadressile saaja. Kui postituse dialoogis märkida Saada kõik ühele aadressile märkeruutu linnuke, siis saaja aadressiks pakutakse valikutes täidetud saaja.


7.12.70.2 (02.11.2022)
Täiendatud Omahinna korrigeerimiste dokumendi käitumist. Abi\Valikud\Hinnainventuuri valikutesse on lisatud Detailse hinnainventuuri dokumendi tüüp. Vastavalt hinnainventuuri tüübile muudetakse automaatselt dokumendi tüüpi, mis pakutakse dokumendile valikutest.


7.12.64.1 (27.10.2022)
Täiendatud failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus failivaatajas avatud pilti pöörata. Pildi pööramiseks tuleb failivaataja aknas klõpsata hiire paremnuppu, avanenud menüüs on näha tegevused pildi pööramiseks ning aknasse mahutamiseks. Pildi tüüpi failide orientatsiooni muutus salvestatakse SAF-i automaatselt. Dokumendi failide pööramist ei salvestata. Pööramise tegevused on dubleeritud ka kiirklahvidega, mis on näha avanenud hiire paremnupu menüüs.


7.12.62.1 (25.10.2022)
Täiendatud SEPA maksete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SEPA maksed otse panka, kui SAF on liidestatud LHV Connect teenusega, mis toetab maksete panka saatmist . Abi\Valikud\Eksport alla on lisatud valik Saada SEPA maksed otse panka. Jah valiku korral, kui Ostuarvete ja Ostuarvete tasumise ekraanilt maksete tekitamise dialoogis on märkeruudus SEPA maksete eksport linnuke, siis maksed, mille saatja pangaarve on LHV-s, saadetakse otse panka. Makseid saab hiljem internetipangas aktsepteerida või vajadusel tühistada. Ülejäänud pangaarvete korral eksporditakse SEPA fail endist viisi Teie arvutisse dialoogis näidatud asukohta.


7.12.58.3 (21.10.2022)
Täiendatud KMD INF 1 arvutust. Kaotatud nõue koostada erinevaid käibemaksu erisusi sisaldavad dokumendid eraldi dokumentidena.


7.12.52.1 (15.10.2022)
Täiendatud dokumendi ekraanide funktsionaalsust. Lisatud võimalus dokumendi ridadel lisada ridade vahele uusi ridu. Klahvikombinatsioon Shift+Enter lisab aktiivse rea alla tühja rea ning klahvikombinatsioon Ctrl+Shift+Enter kopeerib aktiivse rea ja asetab selle kõigi andmetega järgmisele reale.


7.12.49.1 (12.10.2022)
Täiendatud aruande generaatori Aruande väljundi ekraanide käitumist. Kui aruande tingimustes on täidetud väljad Periood1...Periood 12 lõpu kuupäevad, siis välja arvutatud veergude pealkirjas kuvatakse vastavat kuupäeva, kui antud kuupäevad on täitmata, siis veeru pealkirjad täidetakse endist viisi aruande kirjeldusest.


7.12.49.1 (12.10.2022)
Täiendatud palga mooduli funktsionaalsust. Täiendatud astmelise tulumaksu tüüpi kinnipidamisliigi arvestust nii, et saab kirjeldada eraldi nn "Pensionäride" tulumaksu liigi. Pensionäride tulumaksu kirjeldamisest ja kasutamisest saab täpsemalt lugeda kasutajajuhendist (F1) peatükist Palk\Dokumendid\Arvestus lõigust Kuidas teha.


7.12.48.1 (11.10.2022)
Täiendatud TSD aruande ekspordi formaati. Struktuuri ja ekspordi faili on lisatud al 01.01.2023 nõutud andmed.


7.12.45.1 (08.10.2022)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud Peppoli tugi Omniva/Finbit kaudu saadetavatele e-arvetele. Selleks on Firma kaardile lisatud peidetud väli Peppol ID, mis peab arve saaja firmal täidetud olema, kui e-arve saaja asub Soomes.


7.12.45.1 (08.10.2022)
Täiendatud päringute ja aruannete kirjelduste ekraanide funktsionaalsust. Tegevuste menüüsse on lisatud tegevus Arvuta aruanne, mis avab päringu või aruande väljundi aktiivse päringu või aruandega. Tegevus on dubleeritud klahvikombinatsiooniga Ctrl+W.


7.12.45.1 (08.10.2022)
Täiendatud SEPA ekspordi faili formaati. Eksporditav SEPA fail on viidud vastavusse ISO20022 standardi uusimate nõuetega.


7.12.41.2 (04.10.2022)
Täiendatud aruande generaatori Aruande kirjelduse ekraani. Aruande ridadesse on lisatud peidetud väli Näita alati. Jah valik toob antud rea aruande tulemuses alati nähtavale, sõltumata aruande väljundi päise valikust Peida 0 read.


7.12.41.1 (04.10.2022)
Täiendatud Ostuarvete aktsepteerimise dokumendi ekraani. Ekraanile on lisatud nupp Lisa jääk dokumendile. Kui aktsepteerija on muutnud dokumendi ridade sisu ja summasid nii, et dokumendil on tekkinud jääk jaotatud ning algse summa vahel, siis nupuvajutus lisab selle jäägi uue reana dokumendile. Rea artikkel leitakse Aktsepteerimata ostuarvete valikust Jaotamata summa artikkel.


7.12.35.1 (28.09.2022)
Raamatupidamise aruande generaatori aruannete ja väljundite ekraanidel ning funktsionaalsuses on tehtud palju muudatusi ja täiendusi.
* Aruande dokumendi ekraani päisesse on lisatud väljad Peida 0 read, täidetud valik pakutakse aruande väljundile, kus seda saab jooksvalt muuta, ja peidetuna väli Aruande tüüp, mille valikuga saab määrata aruande tüübi SAF WEB versioonis kasutatava aruande jaoks. Valikus on 6 põhiaruannet.
*Ridadele on lisatud peidetud väli Rea kordaja, mis mõjutab aruande väljundisse arvutatavat rea summat, erinevalt varasemast Grupi kordajast, mis mõjutab väljundis antud rea summat grupi summa arvutamisel. Pannes rea kordajaks -1-e, korrutatakse väljundis rea summa -1-ga. Pannes Grupi kordajaks -1, kuvatakse väljundil rea summa vastavalt rea kordaja märgiga, kuid grupi summasse liidetakse see vastupidise märgiga.
* Aruande rea päringule on lisatud märgivahetuse tingimuse kasutamise võimalus.
* Aruande tulemuse päisesse on lisatud väli Peida 0 read. Vastavalt valikule peidetakse välja arvutatud tulemusest kõik read, mille kõik veerud on 0-id.
* Aruande tulemuse päisesse on lisatud väli Perioodi valik, mille valimisel täidetakse järgnevad peidetud Periood1 kuni Periood 12 väljad. Perioodid täidetakse eelnevalt valitud perioodi lõpukuupäeva suhtes. Perioodide valikust ja käitumisest saab lähemalt lugeda kui vajutate Aruande väljundi ekraanil F1.
* Välja arvutatud aruande tulemus kuvatakse struktureeritult vastavalt aruande kirjelduses sisestatud tasemete struktuurile. Samuti arvutatakse välja ka gruppide summad ning nagu eespool juba mainitud, peidetakse vastavalt päise valikule ka 0 väärtustega read. Tulemus on kohe ekraanil vaadates visuaalselt arusaadav ning lihtsalt SAFi nupurealt nupuga „Excelisse“ või Copy/Paste meetodiga Excelisse eksporditav.


7.12.31.1 (24.09.2022)
Täiendatud tasaarvelduse akti trükist. Trükisele on lisatud dokumendi jäägi veerg, kus kuvatakse tasaarveldatava dokumendi jääki iga tehingu lõpus.


7.12.23.1 (16.09.2022)
Täiendatud pangafailide käsitsi importi. Lisatud võimalus määrata kirjete järjestust impordi ekraanil. Selleks on lisatud uus valik Arvelduse alla Kirjete järjekord käsitsi impordil. Vaikimisi on valik Kuupäev + summa, mis järjestab failist leitud kirjed kuupäevade lõikes kasvavalt ning kuupäeva sees summad kahanevalt. Teine valik on Kuupäev + jrknr, mis järjestab kirjed selliselt, kuidas need impordi failis vaikimisi on järjestatud.


7.12.22.1 (15.09.2022)
Täiendatud raamatupidamise aruande generaatori aruande funktsionaalsust. Aruande rea päringu tingumustesse on lisatud märgivahetuse võimalus.


7.12.17.1 (10.09.2022)
Täiendatud tšekkide töötlust. Dokumendi koostamise ekraanil tšeki tagasi lükkamisel küsitakse tagasilükkamise põhjust. Põhjuse väli on toodud ka tšekkide loendisse peidetud väljana.


7.11.146.2 (24.08.2022)
Täiendatud tšekkidest dokumendi koostamise ekraane. Kõik tšekkide read, mille summa ja jaotamata summa ei ole võrdsed, värvitakse kollaseks (Keskkonna valikutes kirjeldatud vea värv). Rea värvimine ei taksita dokumendi salvestamist.


7.11.138.1 (16.08.2022)
Täiendatud aruande generaatori väljundi trükiseid nii, et nende eksportimisel Excelisse on andmed mugavamalt töödeldavad.


7.11.132.1 (10.08.2022)
Lisatud uus aruanne Käibedeklaratsioon 2022. Aruanne vastab KMD ja KMD lisa INF nõuetele, mis hakkasid kehtima al. 01.08.2022


7.11.131.1 (09.08.2022)
Ostutellimuste ekraani ridadesse on lisatud peidetud väli Saatmata, kus kuvatakse ostutellimuselt lattu saatmata kogust ehk täitmata tellimuse kogust. Välja kuvamine sõltub Jah/Ei valikust Ostutellimused/Näita saatmata kogust.


7.11.107.1 (16.07.2022)
Täiendatud e-arve eksporti. Lisatud võimalus lisada e-arvele kliendi viide ka arve realt. Selleks tuleb E-arve valikutes Kliendi tellimuse viite väärtuseks kirjutada "SDInvoiceRow.väljanimi"


7.11.97.1 (06.07.2022)
Täiendatud Personali isikukaardi Töötamise lehe käitumist. Kui töölepingu reale lisatakse lõpetamise kuupäev ja Lõpetamise alus, siis salvestamisel kopeeritakse need ka viimasele töölepingu lisa reale.


7.11.77.4 (16.06.2022)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ja Ostuarvete aktsepteerimise ekraanide funktsionaalsust. Kui keegi aktsepteerijatest on dokumendi tagasi lükanud, siis dokumendi ekraani ülemises loendis ning loendi ekraanil värvitakse see dokument punaseks.


7.11.77.2 (16.06.2022)
Lisatud uus funktsionaalsus - võimalus pildistada telefoni või mõne muu mobiilse seadmega oma kulutšekke ning salvestada vastavad pildifailid otse üle WEB-i SAF-i andmebaasi, kasutades selleks brauseri põhist WEB SAF-i rakendust. Hiljem saab need tšekid sorteerida ja nendest tekitada Kuluaruande või Ostuarve põhja, mille alusel raamatupidaja kannab juba tšekkidel kajastuvad andmed kuludesse. Täpsema kasutusjuhendi leiate F1 abi alt peatükist Ostu-müügi reskontro\Ost\Tšekkide töötlus.


7.11.77.2 (16.06.2022)
Täiendatud kuluaruande ekraani. Dokumendi päisesse on lisatud väli Avansisumma. Väli on informatiivne, täidetakse EAK kuluaruannete impordiga, kui sama väli on Omniva keskkonnas täidetud või saab täita käsitsi aruandvale isikule antud avansi summaga. Sisestatud summat kuvatakse kuluaruande trükisel.


7.11.76.1 (15.06.2022)
Lisatud uus funktsionaalsus - võimalus töödelda otse SAF-ist arvete vmt postkasti. Toetatud on levinumad meiliserverid, nt Exchange, Outlook, Outlook365, Gmail, jt, Kasutatakse IMAP protokolli. Sissetulevate kirjade lugemiseks peab kõigepealt häälestama postkasti andmed, mis on valikutes Arvete postkasti sektsioonis, kuhu tuleb sisestada oma IMAPI serveri aadress, port, kasutajanimi ning kirjade ja arhiivi kaustade nimed. Täpsema info saamiseks palume pöörduda oma IT toe või AS Sysdeci poole. Peale valikute kirjeldamist saab postkasti avada SAF navigaatoris Ostu kaustas viitest Arvete postkast. Tegevuste menüüs "Värskenda postkast" esimesel vajutamisel küsitakse üle kasutajanimi ja parool, seejärel loetakse sisse viimase nädala kirjad koos manustega. Parempoolses failivaataja aknas saab näha kirja originaalset sisu ning manuses olevate failide sisu. Valitud kirjadest saab tekitada kas ostuarve, aktsepteerimata ostuarve või kuluaruande, dokumendi firmaks pakutakse saatja aadressiga seotud firmat, kui selline saatja leitakse SAF-i firmade e-mailidest või firmaga seotud kontaktisikute meiliaadressidest. Tekkinud dokument avatakse automaatselt redigeerimise režiimis. Kirjaga kaasas olnud failid salvestatakse koos tekkinud dokumendiga SAF-i andmebaasi. Kui kirjal on kaasas e-arve standardile vastav xml formaadis fail, siis dokumendi tekitamine impordib faili SAF-i juba e-arvena. Töödeldud kirjad saab arhiveerida.


7.11.71.7 (10.06.2022)
Täiendatud e-arvete impordi funktsionaalsust. E-arve valikutesse on lisatud uus Jah/Ei valik "Täida artikkel imporditud dokumentide järgi", vaikimisi väärtusega Jah. Kui E-arve failis leidub mõni selline artikkel, mida SAF-is pole kirjeldatud, siis valiku Jah väärtuse korral otsitakse SAF-ist sobivat artiklit viimasena imporditud sama firma dokumendilt sarnase artikli alusel ning sobiva leidmisel pakutakse kohe imporditava dokumendi artikliks, vastasel korral E-arve valikus määratud vaikimisi e-arve artiklit. Ei valiku korral pakutakse alati E-arve valikutes määratud e-arve artiklit.


7.11.71.1 (10.06.2022)
SAFAdministraator programmi on lisatud võimalus välja eksportida kasutajaõiguste aruanne csv faili. Ekspordi nupp asub SAFAdministraatori Õiguste lehel. Csv faili eksporditakse kõik kasutajad ja nende õigused, välja arvatud Raamatupidamise ja Palga aruannete ning päringute detailne õiguste info.


7.11.70.1 (09.06.2022)
Ühtlustatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust. Kui algdokumentidega on seotud failid andmebaasis, siis tekitamisel dokumentide koondamine lisab esimese dokumendi faili tekkiva dokumendi päisesse ning kõik ülejäänud failid dokumendi failide loendisse.


7.11.69.1 (08.06.2022)
Täiendatud firma kaardi salvestamise funktsionaalsust. Salvestamine kontrollib väljade Linn ja Jur.Linn täitmist, kui väli E-arve leping on firmal märgitud Jah, kuna osad E-arve operaatorid nõuavad vastavate väljade täitmist.


7.11.69.1 (08.06.2022)
Täiendatud kasutajaõiguste määramise funktsionaalsust. SAFAdministraatori kasutajaõiguste lehele on lisatud võimalus määrata kasutajale õigus muuta üldiseid valikuid. Õigus asub Üldiste tegevuste grupis ja seda ei saa määrata kõigile kasutajatele korraga.


7.11.65.1 (04.06.2022)
Lao sissetuleku ekraanile on lisatud peidetud väljad "Aktsepteerimata ostuarve nr." ja "Aktsepteerimata ostuarve kuupäev". Väljades kuvatakse seotud aktsepteerimata ostuarve vastavaid andmeid. Väljad täidetakse automaatselt Aktsepteerimata ostuarve tekitamisel, käsitsi saab valida samale firmale koostatud aktsepteerimata ostuarve, mis pole seotud ühegi muu sissetuleku dokumendiga.


7.11.65.1 (04.06.2022)
Täiendatud Ostuarvete tasumise ekraani funktsionaalsust. Tekita tasumised dialoogile on lisatud võimalus tekitada kohe ka SEPA maksete fail.


7.11.58.1 (28.05.2022)
Täiendatud KMD Inf aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus arvestada tagasi käibemaksu lootusetutelt ostu- ja müügiarvetelt. Ostu- ja müügiarvete Tegevuste menüüsse on lisatud nupp "Tekita aegunud võla kreedit", mis tekitab valitud arvega seotud kreeditarve. Tekkinud kreeditarvet kuvatakse KMD Inf aruandel vastava kreeditsumma ja maksusummaga ning dokumendi andmed võetakse algselt aegunud arvelt.


7.11.57.1 (27.05.2022)
Ostutellimustest Aktsepteerimata ostuarvete tekitamisele on lisatud koondamise võimalus.


7.11.54.1 (24.05.2022)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvetele kinnitajate lisamise funktsionaalsust Kinnitusringides. Lisatud võimalus kasutada nö liittingimusi ehk kasutada ühe kinnitaja või kinnitajate grupi lisamiseks mitut tingimust, mis peavad olema dokumendil korraga täidetud. Nt Osakond = A ja Summa >500. Selleks tuleb Kinnitusringide kirjelduses liittingimustele lisada sama kinnitusringi Nimi.


7.11.47.1 (17.05.2022)
Lisatud võimalus lähtestada süsteemseid aruande generaatori aruandeid. Aruande generaatori Aruanded ekraani tegevuste menüüsse on lisatud nupp "Lähtesta aruande kirjeldused". Nupp võimaldab importida Süsteemsete aruannete Bilanss, Kasumiaruanded ja Rahavoogude aruanded kõige uuemad kirjeldused. Impordi käigus saab valida, milline aruanne lähtestatakse, tegevuse käigus varasemad kasutaja poolt tehtud muudatused kustutatakse.


7.11.22.1 (22.04.2022)
Täiendatud registrite automaatset järgmise kasutamata numbri pakkumise funktsiooni. Funktsioonile on lisatud numbri formaadi jälgimine. Nt kui registri kood on täidetud kujul C00001 kuni C00099, siis ctrl+d pakub järgmiseks koodi C00100.


7.11.20.2 (20.04.2022)
Täiendatud Lao sissetulekutest Aktsepteerimata ostuarvete tekitamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada mitmest lao sissetuleku dokumendist aktsepteerimata koondostuarve.


7.11.15.1 (15.04.2022)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvetele kinnitajate lisamise funktsionaalsust. Aktsepteerimata ostuarve Jah/Ei valik "Lisa kinnitajad automaatselt" on muudetud kolmeseks valikuks - Jah/Ei/Ainult tühja loendi korral. Viimane valik lisab kinnitajad dokumendile ainult siis, kui kinnitajate loend on eelnevalt tühi, Jah valiku korral lisatakse dokumendile alati kõik puuduvad kinnitajad, kes vastavad kinnitusringides kirjeldatud tingimustele.


7.11.7.2 (07.04.2022)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ekraani funktsionaalsust. Ekraanile on lisatud nupp "Kustuta aktsepteerijate olekud", mis muudab kõigi aktsepteerijate seisundi tagasi Aktsepteerimata olekusse. Nupp on aktiivne ainult siis, kui mõne aktsepteerija on dokumendi aktsepteerinud või tagasi lükanud ja dokumendist pole tekitatud veel Ostuarvet.


7.11.7.1 (07.04.2022)
Täiendatud Ostuarvete aktsepteerimise ekraani funktsionaalsust. Ekraani avades näidatakse kasutajale vaikimisi ainult neid dokumente, mida ta saab aktsepteerida. Tegevuste ribale on lisatud nupp "Näita kõiki", mis kuvab kasutajale kõiki temaga seotud ja seni veel aktsepteerimata dokumente. Nupp "Näita aktsepteerimata" taastab eelmise filtri.


7.11.6.1 (06.04.2022)
Täiendatud E-arvete impordi funktsionaalsust. E-arve valikutesse on lisatud valik "Operaatori dimensioon.Maks". E-arvete impordil loetakse maksu registri kirjeldust sarnaselt muudele operaatori dimensioonide kirjeldustele.


7.11.5.1 (05.04.2022)
Personali mooduli registri Töötamine trükisele Töötamine on lisatud Töölepingu tunnuse veerg.


7.10.267.3 (30.03.2022)
Ostuarvete aktsepteerimise loendile on lisatud juurde 2 uut veergu - "Tähtaeg" ja "Selgitus". Kuvatakse seal vastavalt sisseloginud kasutajale määratud aktsepteerimise tähtaega ning selgitust.


7.10.266.3 (29.03.2022)
Täiendatud arvete ja ettemaksude kokkutõstmise funktsionaalsust. Arvelduse valikutesse on lisatud Jah/Ei valik "Luba sidumisel ettemaksu konto muutmine". Jah valiku korral muudetakse ettemaksu real arve kontost erinev konto samaks ning arve seotakse ettemaksuga. Ettemaksu dokument konteeritakse üle. Kinnitatud ettemaksu korral kokku tõstmist ei toimu. Ei korral tõstetakse arve ja ettemaks kokku ainult siis, kui arve ja ettemaksu rea kontod on samad.


7.10.255.2 (18.03.2022)
Lisatud ajakohastatud aruannete kirjeldused ja vastavad trükised. Bilanss 2022, Kasumiaruanne SK1 2022, Kasumiaruanne SK2 2022, Rahavood kaudsel meetodil 2022 ja Rahavood otsemeetodil 2022.


7.10.255.1 (18.03.2022)
SEPA failide impordil on täiendatud Leedu pankadest väljastatud Camt.052 failide kuupäeva töötlust.


7.10.245.1 (08.03.2022)
Lisatud uus Jah/Ei valik "Luba XML faili salvestamine andmebaasi" E-arve valikute alla. Jah valiku korral salvestatakse E-arve impordil failis kaasas olev algne xml fail SAFi andmebaasi imporditud dokumendi juurde. Vaikimisi on valik Ei.


7.10.241.1 (04.03.2022)
Täiendatud logifaili infot. Sisse ja välja logimiste kirjele lisatakse juurde ka arvuti ja Windows'i kasutaja nimi, kust vastav tegevus tehti.


7.10.227.2 (18.02.2022)
Valikute Arveldus harusse on lisatud uus valik Impordil tühja numbri asendus. Kui pangaarvelduste impordi lähtefailis on arvelduse dokumendi number tühi, siis asendatakse see impordil valikusse sisestatud sümbolitega. Kui valik on samuti tühi, siis asendatakse tühi dokumendi number SAF-i dokumendi seeriast pakutud numbriga.


7.10.226.1 (17.02.2022)
Täiendatud logifaili kirjelduse sisu näitamist. SAF WEB versioonis tehtud või muudetud dokumentide logi konverteeritakse vaatamisel sarnaseks SAF desktop versioonis tehtud logidele. Muutmise korral näidatakse logis vaid tehtud muudatusi.


7.10.219.2 (10.02.2022)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus määrata, kas faktooringusse saadetavatele arvetele lisatakse faili juurde ka omafirma pangaarve andmed või mitte. Selleks on E-Arve valikutesse lisatud uus valik Lisa omafirma pangaarved faktooringu korral.


7.10.210.1 (01.02.2022)
Täiendatud Personali mooduli Puhkuste aruannet. Puhkuste saldode ja Aastate saldode lehtede arvulistele veergudele on lisatud kolmepunkti nupud. Nupule vajutades avatakse vastav loend andmetega, mille alusel aruande tulemus leitud on.


7.10.204.1 (26.01.2022)
Täiendatud Ostuarvete aktsepteerimise süsteemi. Lisatud on võimalus avada automaatselt kasutaja aktsepteerimist vajavate dokumentide loend SAF-i sisselogimisel. Selleks on lisatud Aktsepteerimata ostuarvete valikutesse valik Ava sisselogimisel.


7.10.200.1 (22.01.2022)
Täiendatud SAF E-aruandluse moodulit. juurde on lisatud uued al. 2021a kehtivad taksonoomiad.


7.10.199.1 (21.01.2022)
Andmebaasi on lisatud 3 uut eelkirjeldatud kasutajafiltrit nimetusega Imporditud täna, mida saab rakendada Aktsepteerimata ostuarvetel, Ostuarvetel ja Müügiarvetel. Filtri abiga saab leida vastavalt täna imporditud dokumendid.


7.10.186.1 (08.01.2022)
Täiendatud Ostuarvete aktsepteerimise ekraani filtrit. Ekraanile kuvatakse sisse loginud kasutajale aktsepteerimiseks määratud dokumente, millest pole veel ostuarvet tekitatud.


7.10.182.2 (04.01.2022)
Pangafailide käsitsi impordi vaheekraanile on lisatud peidetud väli Jrk.nr. Väli täidetakse lähtefailis olevate kirjete järjekorra alusel.


7.10.168.1 (21.12.2021)
Puuduva firma RIKist otsingu funktsionaalsus on lisatud ka dokumendil olevatele firma ja partneri nime väljadele.


7.10.162.4 (15.12.2021)
Täiendatud pangamaksete ekspordi võimalusi. Pangaarvelduse ekraani ekspordi menüüsse on lisatud LHV maksete eksport. Sarnaselt LHV pangatehingute impordile eeldab eksport LHV Connect teenuse lepingut pangaga ning panga poolt väljastatud sertifikaatide paigaldust. Sertifikaatide tellimise ja paigalduse kohta saab lugeda SAF kasutusjuhendi peatükist Pangaarveldused - LHV tehingute import. LHV maksete eksport ekspordib valitud maksed otse läbi LHV Connect teenuse panka, märgib maksed ekspordituks ning kirjutab Makse saatmise oleku välja panga poolt saadetud info.


7.10.161.2 (14.12.2021)
Täiendatud kasutajate administreerimise võimalusi. Juurde on lisatud võimalus määrata kasutajale kehtivusaeg. Selleks tuleb SAFAdministraatoris Kasutajate kõrval määrata Ligipääs lubatud alguse ja lõpu kuupäevad. Määratud perioodil saab vastav kasutaja SAFi sisse logida, enne ja pärast enam mitte. Kui periood on määramata, siis kasutaja SAFi logimisel ajalisi piiranguid ei ole.


7.10.158.1 (11.12.2021)
Täiendatud SAF nupureal Aseta nupu funktsionaalsust. Lisatud tegevus Aseta veerg. Tegevus on aktiivne redigeerimise režiimis oleva dokumendi ridadel ja redigeeritavates loendites(nt Pangatehingute käsitsi import). Tegevus võimaldab valitud ridadel korraga täita mingi veer sama väärtusega. Tegevuse käivitamisel saab valida täidetava veeru ning sisestada vastava väärtuse. OK nupu vajutus lisab selle väärtuse valitud ridadele näidatud veergu.


7.10.156.1 (09.12.2021)
Pangaarvelduse ekraanile on lisatud peidetud väli Makse saatmise olek. Välja täidab maksete automaatne eksport(LHV maksete eksport) panga süsteemi poolt saadetud teadetega.


7.10.156.1 (09.12.2021)
Täiendatud e-arvete importi Envoice keskkonnast. Abi/Valikud/E-arve valikutesse on lisatud kaks uut valikut Impordi artikkel - teenus ja Impordi artikkel - kaup, valik artiklitest. Määratud artiklid pannakse Envoice'st imporditud e-arvele juhul, kui Envoice keskkonnas on artikkel määramata ja dokumendi real näidatud vastav tüüp kaup või teenus.


7.10.155.1 (08.12.2021)
Täiendatud palga kinnipidamise tekitamist. Kinnipidamise tekitamisele lisatud kontroll kuu vahetusel maksumäära muutumise kohta. Kontroll rakendub isikutele, kellele on tehtud kuu jooksul vaheväljamaks(nt puhkuse arvestus ja väljamaks) ning järgmisel kuul tehakse sama perioodi eest lõplik väljamaks. Lõpliku kinnipidamise tekitamisel peab dokumentide perioodiks märkima vaheväljamaksule järgneva perioodi. Kogu kuu märkimisel antakse vastavasisuline teade ning nendele isikutele kinnipidamist ei tekitata.


7.10.151.1 (04.12.2021)
Täiendatud palga tööajatabeli Ctrl+Shift+V impordi funktsionaalsust. Lisatud on topelt ridade impordi kontroll. Samale isikule sama aasta ja kuuga rida ei saa importida.


7.10.143.1 (26.11.2021)
Lisatud 2022 ja 2023 aasta riiklikud pühad.


7.10.141.1 (24.11.2021)
Täiendatud SAFAdministraatori tegevuste logimist.


7.10.137.1 (20.11.2021)
Põhjalikult täiendatud ja muudetud Ostuarvete aktsepteerimise moodulit.
1. Töötajate ekraanile on lisatud valik Aktsepteerimine lubatud. Ostuarveid saavad aktsepteerida vaid need töötajad, kellel see on lubatud. Töötaja kaardil saab kirjeldada soovitud perioodiks asendaja.
2. Aktsepteerimata ostuarvete sisendekraan on viidud Navigaatoris Ost/Aktsepteerimata ostuarved kausta, samasse on viidud ka Kinnitusringide ekraan.
3. Aktsepteerimata ostuarveid saab importida kõigilt e-arve operaatoritelt, sisestada käsitsi, tekitada ostutellimuselt või lao sissetulekult. Aktsepteerijad lisatakse dokumendile vastavalt valikule automaatselt või käsitsi.
4. Lisatud võimalus saata kõigele aktsepteerijatele e-kiri dokumendi infoga. Näidismakett on lisatud dokumendile.
5. Ostuarvete aktsepteerimise ekraanid on lisatud Navigaatoris Ost/Ostuarvete aktsepteerimine kausta. Kasutajale kuvatakse seal ainult temale aktsepteerimiseks määratud dokumente. Dokumente saab aktsepteerida ja tagasi lükata nii loendis, kui ka dokumendi ekraanil. Tagasi lükkamisel tuleb sisestada alati põhjus.
6. Ostuarvete aktsepteerimise moodul on lisatud WEB SAF rakendusse, mida kasutaja saab avada endale sobivas seadmes. Kasutajale kuvatakse ainult temale aktsepteerimiseks määratud dokumente.
7. WEB SAFis saab dokumente aktsepteerida ja tagasi lükata, tagasi lükkamisel on vaja sisestada põhjus. Loendi ekraanilt saab avada dokumendiga seotud algdokumendi pdf vaate. Dokumendi ekraanil saab vajadusel täiendada ja muuta ridade sisu nii, et dokumendi kokku summa ei muutu.
8. Aktsepteerijale saadetud e-kirjas saab ette anda konkreetse dokumendi lingi, millele klõpsates avatakse WEB SAF rakenduses peale sisse logimist viidatud dokument.


7.10.136.1 (19.11.2021)
Täiendatud Intrastati aruannet. Intrastati ekspordi xlsx formaadis tehtud 2022 a kehtima hakkavad muudatused. Export kontrollib aruande perioodi ning vastavalt sellele eksporditakse vana või uue formaadiga andmed.


7.10.136.1 (19.11.2021)
Täiendatud LHV tehingute importi. Sarnaselt pangafailide käsitsi impordile on lisatud ette valik, kas töödelda kõiki tehinguid või eraldi laekumisi või tasumisi.


7.10.136.1 (19.11.2021)
Täiendatud e-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida e-arveid E-arveldajast. Võimaluse kasutamiseks tuleb esmalt SAFAdministraatori all lõpetada senine kehtiv leping E-arveldajaga ning sealsamas sõlmida uus leping, mille tüübiks on Täisleping.


7.10.135.1 (18.11.2021)
Pangaarvelduse ekraani tegevuste menüüsse on lisatud uus punkt "Töötlemata dokumentide import...". Tegevus avab pangafailide automaatse ja käsitsi impordi käigus töötlemata ning importimata jäänud kirjete loetelu. Avanenud ekraan sarnaneb pangafailide käsitsi impordi vaheekraanile, samuti kõik tegevused sellel ekraanil on samad, mis pangafailide käsitsi impordil tehtavad tegevused.


7.10.129.1 (12.11.2021)
Kohandatud TSD eksporti 2022a nõuetele vastavaks.


7.10.128.1 (11.11.2021)
Täiendatud SEPA maksete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus keelata määratud firmadele SEPA makse faili genereerimine. Selleks tuleb firmale, kellele maksete genereerimine on keelatud, märkida firma kaardil Teade välja sümbolid @#. Sellele firmale SEPA faili eksportimisel tuleb teade "Andmed puuduvad" ja tekitatakse veafail vastava infoga.


7.10.123.1 (06.11.2021)
Lisatud riikide register. Registris on riigi nimetus ning ISO 2 ja ISO 3 koodid. Riikide registri viide on leitav firmade kaustast. Registrit kasutatakse firma kaardil Riigi valikus.


7.10.121.1 (04.11.2021)
Täiendatud e-arvete importi EAK-st ja Envoice'st. SAFi imporditakse kõik Omniva E-arvekeskuses dokumendile lisatud manused. Manused salvestatakse dokumendi Faili ridadesse.


7.10.116.1 (30.10.2021)
Esitatud arvete aruande päisesse on lisatud Saldo väli, kus kuvatakse aruande tulemuse Tasumata kokku veeru summat.


7.10.106.1 (20.10.2021)
Täiendatud uue firma lisamise võimalusi SAFi. Abi/Valikud/Firma alla on lisatud uus valik Puuduvate firmade otsimine RIKist, vaikimisi Jah. Kõigi dokumentide päises firma valikul, kui sisestatud tähekombinatsiooni järgi sobivat vastet SAFi firmade registrist ei leita, tehakse taustal päring Äriregistri andmebaasist samade tingimuste alusel. Saadud tulemust kuvatakse kohe SAFi firma valiku rippmenüüsse. RIKist leitud firmade ette kuvatakse + sümbol. Rippmenüüst + märgiga firma valimisel küsitakse üle, kas tekitada uus firma ning Jah valiku korral lisatakse valitud firma SAFi firmade registrisse ning avatakse ka lisatud firmaga SAFi firmakaardi ekraan. Crtl+W asetab SAFi lisatud firma dokumendile.


7.10.97.2 (11.10.2021)
Täiendatud pangafailide käsitsi impordi funktsionaalsust. Impordi vaheekraanil on lisatud võimalus üle kirjutada imporditava arvelduse dokumendi number (Vaikimisi on Dok.nr väli peidetud).


7.10.93.9 (07.10.2021)
Täiendatud failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus vaadata *.jpeg ja *msg formaadis faile. NB! *.msg faili sisu vaataja aknas ei kuvata, kuid hiire topeltklõps faili peal avab selle MSOutlook'iga.


7.10.84.1 (28.09.2021)
Viitenumbri välja pikkus ühtlustatud kõigil ekraanidel 127 märgini.


7.10.84.1 (28.09.2021)
Täiendatud pangafailide automaatse ja käsitsi impordi funktsionaalsust. imporditava pangaarvelduse dokumendi Partneri nime väli täidetakse alati failist leitud tegeliku maksja firma nimega.


7.10.81.1 (25.09.2021)
Muudetud Navigaatori puu struktuuri. Aktsepteerimata ostuarve ekraan ja Kinnitusringide ekraan on tõstetud eraldi Aktsepteerimata ostuarvete kausta Ostuarvete all. Samasse on juurde lisatud ka Ostuarvete aktsepteerimise kaust kus on Ostuarvete aktsepteerimise ekraanid.


7.10.78.2 (22.09.2021)
Täiendatud failivaataja funktsionaalsust. Lisatud tugi digidoc formaadis (*.ddoc, *.bdoc, *.cdoc, *.asice) failidele. Digidoc faili sisu vaatajas ei kuvata, kuid failil klikkides avatakse see DigiDoc kliendi rakendusega.


7.10.65.1 (09.09.2021)
Täiendatud palgaandmete impordi võimalusi. Tööajatabelile on lisatud võimalus importida andmeid Excelist või mõnest muust sarnasest kohast Copy/Paste meetodil sarnaselt dokumentide ridadele. SAFi välisest programmist kopeeritud andmed saab SAFi tööajatabelisse asetada Ctrl+Shift+V (Aseta teisiti) klahvikombinatsiooniga.


7.10.64.1 (08.09.2021)
Täiendatud LHV Connect liidese funktsionaalsust. Lisatud on LHV Connect provider funktsionaalsus, mis võimaldab raamatupidamisteenust pakkuvatel ettevõtetel kasutada ühist turvasertifikaati kõigi oma klientide jaoks. SAFAdministraatori Omafirma valikutesse on lisatud LHV Connect kliendikood ja LHV Connect riik.


7.10.59.1 (03.09.2021)
Kuluaruannete ekraani Import menüüsse on lisatud kuluaruannete import EAKst ja Kuluaruannete import (XML) (varem olid need ainult Ostuarvete impordi menüüs).


7.10.57.2 (01.09.2021)
Täiendatud tasumiste impordi funktsionaalsust. Lisatud uus valik Abi-Valikud-Arveldus- Pangateenuse artikkel impordil. Valikus määratud artikkel lisatakse tasumiste impordi arvete sidumise aknas pangakulu ridade artikliks. Firmaks pakutakse alati omafirma.


7.10.37.1 (12.08.2021)
Täiendatud Kuluaruande ekraani. Lisatud väljad Maksetingimus(vaikimisi peidetud) ja Maksetähtaeg. Tegevuste ribale on lisatud valik Kuluaruannete tasumine - analoog ostuarvete tasumisele.


7.10.36.1 (11.08.2021)
Täiendatud EAK e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Firma kaardile on lisatud peidetud väli EAK e-arve kanal valikuga Interneti pank, Post, E-post, eAK. Valiku sisu läheb EAK e-arve ekspordil faili blokki ja määrab ära mis kanalit pidi Omniva antud kliendi arved edasi toimetab.


7.9.64.1 (10.06.2021)
Lisatud LHV Connect liides. LHV laekumiste impordi saab käivitada Pangaarvelduse ekraanil Tegevuste menüüst. Impordi eelduseks on LHVConnect teenuse lepingu sõlmimine pangaga ning vastavalt panga juhistele turvasertifikaatide paigaldust. Sertifikaatide paigaldamisest on juttu ka SAF kasutajajuhendis Pangaarvelduste peatükis. Täpsema info saamiseks palun pöörduge AS Sysdeci konsultantide poole.


7.9.64.1 (10.06.2021)
Lisatud uus ekraan. Ostuarvete kausta on lisatud uus ekraan Kuluaruanded, mis baseerub ostuarvel. Ekraanil saab sisestada aruandvate isikute kuluaruandeid, samuti imporditakse sinna e-arve operaatorite keskkonnas koostatud kuluaruanded.


7.9.61.2 (07.06.2021)
Täiendatud Palga mooduli valemite funktsionaalsust. Lisatud uued valemid ttn() ja tpn(), mis leiavad vastavalt üldised normtunnid ja normpäevad dokumendil näidatud perioodi jooksul. Üldised normtunnid ja -päevad leitakse vastavalt SAFi valikutes kirjeldatud tööpäevade ja tundide alusel.


7.9.58.1 (04.06.2021)
Palga mooduli Isikukaardi funktsioonid "Päring Pensionikeskusesse" ja "Korrasta kogumispension" on viidud üle uuele tehnilisele lahendusele, mis tagab päringute suurema töökindluse ning võimaldab käivitada päringuid nii ühe, kui ka mitme isiku peal korraga.


7.9.48.1 (25.05.2021)
Täiendatud SAF nupuriba. SAF nupurea Filtreeri plokki on lisatud nupp "Kasutaja filtrid", mis avab kasutaja poolt vastavale ekraanile eelnevalt salvestatud filtrite loetelu, kust saab mugavalt valida filtri ning selle koheselt rakendada. Samas on mugavamaks kasutamiseks toodud nupp "Eemalda filter" suuremalt välja toodud nupu "Filter valitu järgi" kõrvale.


7.9.42.1 (19.05.2021)
Muudetud Ostu- ja Müügiarvete kustutamise funktsionaalsust. Kui kustutatud arvega on seotud tasumine, siis kustutamise käigus taastatakse tasumise rea konto vastavalt arvelduse valikule "Täida konto".


7.9.38.1 (15.05.2021)
Täiendatud Teenuste moodulist Müügiarvete tekitamise funktsionaalsust. Teenuste valikute alla on lisatud Jah/Ei valik "Säilita ühiku hind". Valik töötab kombinatsioonis valikuga "Koonda müügiarve read", kui Mõlemad valikud on Jah, siis müügiarve tekitamisel sarnaste ridade koondamisel liidetakse kokku teenuslepingu ridade kogused ja summa saamiseks korrutatakse ühiku hinnaga. Kui ühiku hinda ei soovita säilitada, siis koondamisel liidetakse kokku sarnaste ridade summad.


7.9.36.1 (13.05.2021)
Täiendatud firma kaardil Firmainfo äriregistrist otsingu funktsionaalsust. Lisatud võimalus teostada otsing sisestatud firma registrikoodi alusel. Võimaluse sisselülitamiseks on Firma valikutesse lisatud punkt "Otsi äriregistrist reg nr järgi".


7.9.36.1 (13.05.2021)
Täiendatud e-maili saatmise funktsionaalsust. Postituse valikutesse on lisatud valik "Kontrolli e-arve saajat RIK-ist " . Valik töötab kombinatsioonis valikuga "Saada e-arvena operaatorile". Mõlema valiku Jah korral kontrollitakse saaja e-arve andmeid RIK-ist ja saadetakse e-arve operaatorile vastavalt päringu tulemusele.


7.9.27.2 (04.05.2021)
Täiendatud tasumiste impordi funktsionaalsust. Kui SAFist eksporditud tasumise summat on pangas muudetud, siis tasumiste impordil kirjutatakse see muutus SAFi tagasi. Kui tasumisel on mitu seotud arvet, siis muudatus jagatakse proportsionaalselt arvete vahel.


7.9.14.1 (21.04.2021)
Täiendatud Äriregistrist firmainfo otsingu metoodikat. Lisaks senisele firma nime töötlusele otsingu käigus asendatakse kõik sidekriipsud (-) ja tühikud tärnidega, mis annab RIK päringule tagasi oluliselt täpsema vastete hulga.


7.8.119.1 (05.03.2021)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Impordi vaheekraanil tähistatakse failis olevad laekumised, mis on juba eelnevalt SAFi imporditud, kollase hoiatusvärviga. Neid ridu enam dokumendiga ei seota ning SAFi ei impordita.


7.8.106.1 (20.02.2021)
Täiendatud Palga ja Personali isikukaardi ja Töövõimetuslehe liikide ekraane. TVL impordiga seotud väljadele on lisatud valikud.


7.8.103.2 (17.02.2021)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Segaduste vältimiseks ei lisata enam faktooringu tunnusega arvetele omafirma pangakontosid SellerParty plokki.


7.8.96.1 (10.02.2021)
Lisatud võimalus kasutada WEB SAFi kasutajal sama kasutajanime ja parooli, kui on desktop SAFil. Selleks tuleb SAFAdministraator programmis WEB lehel lisada kasutaja sama nimega, kui on tavaline SAFi kasutaja, siduda see samanimelise SAF kasutajaga ning Autentimiseks valida SAF SQL kasutaja.


7.8.92.1 (06.02.2021)
Täiendatud Lao inventuuri aruande ekraani. Aruande päisesse on lisatud väli Aruande summa kokku.


7.8.88.1 (02.02.2021)
Täiendatud pangalaekumiste impordi võimalusi. Kaardimaksete impordi funktsionaalsusele on lisatud Coop panga kaardimaksete faili tugi.


7.8.82.3 (27.01.2021)
Täiendatud filtririba valiku väljade käitumist. Filtririba valiku välja filtreeritakse andmed vastavalt antud dokumendi ridadel või loendis kasutusel olnud registritest.


7.8.76.2 (21.01.2021)
Täiendatud SAF paigaldusprogrammi. SAF7setup lisab kasutaja arvuti start menüü Sysdec Software sektsiooni uue ikooni SAF WEB Demo . Ikoon avab Teie brauseri uuel lehel SAF WEB programmi demoversiooni.


7.8.75.1 (20.01.2021)
Täiendatud pangalaekumiste impordi võimalusi. Kaardimaksete impordi funktsionaalsusele on lisatud Coop panga kaardimaksete faili tugi.


7.8.62.1 (07.01.2021)
Täiendatud laekumiste impordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus importida laekumisi ka Transferwise' formaadis txt või csv failist.


7.8.47.2 (23.12.2020)
Parandatud ja täiendatud päringut pensionikeskusesse.


7.8.36.1 (12.12.2020)
Täiendatud nupuriba halduse võimalusi. Abi/Valikud/Kiirklahvide lehele on lisatud nupp Keela, mille abil saab nupuribades olevaid nuppe keelata või lubada. Valik Täismenüü lubab korraga kõiki nuppe kasutada, valik Osaline menüü muudab keelatud nupud nupuribal mitteaktiivseks (halliks). Funktsionaalsus on kasutajakeskne.


7.8.31.1 (07.12.2020)
Täiendatud andmete impordi võimalusi. Lisatud on võimalus importida registreid Excelist vmt tabelist Copy/Paste meetodil. Excelist kopeeritud andmed saab asetada soovitud registri loendi ekraanile klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+V või klõpsates nupureal Aseta tabel nuppu. Andmete impordi kohta Excelist saab lähemalt lugeda SAF kasutusjuhendi peatükist Üldosa/Tegevused ja protseduurid/Andmete import.


7.8.31.1 (07.12.2020)
Täiendatud dokumentide loendite ekraane. Kõigile Ostu, Müügi ja Lao moodulite dokumentide loenditesse on lisatud peidetud väljad Faili asukoht ja Fail andmebaasis.


7.8.27.1 (03.12.2020)
Täiendatud andmete impordi võimalusi. Lisatud on võimalus importida töövõimetuslehti Eesti Haigekassa XML failist. Selleks on lisatud Töövõimetuslehe liikide ekraanile TVL impordiks vajalikud klassifikaatorite väljad. Impordi saab käivitada Isikukaardi Töövõimetuslehtede loendi ekraanil. TVL klassifikaatorite ja impordi kohta saab lugeda lähemalt SAF kasutajajuhendi peatükist Palk/Registrid/Isikukaardid/Isikukaardi loendid.


7.8.26.1 (02.12.2020)
Täiendatud e-arvete saatmise funktsionaalsust. Lisatud võimalus näidata, et kliendile saadetav e-arve ei kuulu maksmisele. Selleks on E-arve valikutesse lisatud valik "Arve ei kuulu tasumisele", kuhu tuleb märkida arve päise Jah/Ei väli, milles on kirjas arve mitte tasumise tunnus. Tähele tuleb panna seda, et välja väärtus Jah tähendab, et antud arve EI kuulu tasumisele.


7.8.21.2 (27.11.2020)
Uuendatud on Pensionikeskuse päringut.


7.8.20.1 (26.11.2020)
Täiendatud Firmade ja Artiklite ekraane. Mõlema ekraani Kommentaaride lehele on lisatud väli Fail andmebaasis.


7.8.20.1 (26.11.2020)
Täiendatud Firmade ekraani Pangaarvete lehte. Lisatud on peidetud väljad Korrespondentpanga kood ja nimetus. Väljad on vaja täita nende arvete juures, mille omanikpangad kasutavad välismaksete korral korrespondentpanku.


7.8.19.1 (25.11.2020)
Täiendatud Palga ja Personali Isikukaartide loendite ekraane. Lisatud on veerud Tööle asumise aeg ja Töösuhte lõpetamise aeg.


7.8.18.1 (24.11.2020)
Täiendatud E-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida Envoice ja EAK keskkonnast seal tehtud müügiarved SAFi. Selleks on lisatud müügiarvete impordi menüüsse vastavalt E-arvete import Envoice'st ja E-arvete import EAK'st. Funktsionaalsusest saab lähemalt lugeda SAF kasutusjuhendist Andmete impordi peatükis.


7.8.15.1 (21.11.2020)
Täiendatud riigieelarveliste ettevõtete aruandlust. Arvelduste tasumiste aruandele on lisatud võimalus eksportida Makseandmik XML formaadis. Makseandmiku eksportimise juhised on leitavad SAFi kasutusjuhendist Tasumiste aruande peatükist.


7.8.11.1 (17.11.2020)
Täiendatud üldist kasutajamugavust. Trükiste vaatamise mootor crystal 11V2 on muudetud vaikimisi mootoriks. Kehtib siis, kui kasutaja või SAFAdministraatori valikutes pole määratud teisiti.


7.8.8.1 (14.11.2020)
Täiendatud üldist kasutajamugavust. Lisatud trükiste täieliku nime ja kirjelduse kuvamine nn tooltipina, kui see trükiste paneelil täielikult välja ei paista. Tooltippi kuvatakse, kui hiire kursoriga peatuda trükise nimel.


7.8.0.5 (06.11.2020)
Pühade tabelisse on lisatud 2021 a riiklikud pühad.


7.7.264.1 (27.10.2020)
Täiendatud SAFAdminidtraatorit. Lisatud uus leht Web, mis on mõeldud andmebaasi sidumiseks SAF WEB programmiga ning WEB kasutajate haldamiseks. SAF WEB programmist lähemalt saab lugeda https://www.sysdec.ee/ .


7.7.263.2 (26.10.2020)
Täiendati SAFi käsurealt käivitamise funktsionaalsust. Lisati uued käsurea võtmed l: juurde, mida saab teistega (s jne) kombineerida. Kasutatavad ainult käsurealt:. Vajalikud andmebaaside automaatsel uuendamisel andmebaasi lukustamiseks ja vabastamiseks.
l:l - lukusta kohe (Lock)
l:r - vabasta lõpuks (Release)
Näiteks uuenda ja jäta lukku oleks -l:sl -x:u


7.7.246.4 (09.10.2020)
Täiendatud SEPA kaardimaksete importi. Lisatud toetus panga uuele kaardimaksete formaadile, kus on kasutusel kaarditerminali numbrite asemel asukoha kood.


7.7.238.3 (01.10.2020)
Täiendatud filtririba valiku väljade käitumist. Filtririba valiku välja filtreeritakse andmed vastavalt antud dokumendi ridadel või loendis kasutusel olnud registritest.


7.7.222.1 (15.09.2020)
Täpsustatud valiku nimetust. Valikute grupp "Põhivara mahakandmine" on ümber nimetatud "Põhivara väljaminekuks".


7.7.218.1 (11.09.2020)
Parandatud trükiste parameetrite dialoogide kasutusmugavust. Trükiste parameetrite akna käitumist muudeti nii, et Enter klahvi vajutus liigub ainult sisestatavate parameetrite vahel. OK nupule saab Tab klahviga või hiirega klikkides.


7.7.211.3 (04.09.2020)
Täiendatud Crystali vaataja valikuid. SAFAdministraatori ja Keskkonna Crystali vaataja valikutesse on lisatud valik "11V2 ". Antud valikut on soovitatav kasutada ennetavalt esineda võivate probleemide vältimiseks seoses Windows'i regulaarsete uuendustega ning samaaegselt mitme erineva baasi kasutamisel trükiste vaatamisel ja trükkimisel.


7.7.181.4 (05.08.2020)
Parandatud E-arve valikuid. Valik "Lisa võlad e-arvele" viidud plokist Eksport plokki E-arve.


7.7.168.4 (23.07.2020)
Täiendatud palga mooduli puhkuse aruannet. Puhkuse saldo arvutamisel saab aruande tulemuse ridades eraldi avada veerud Puhkuse algsaldo, Ettenähtud päevi, Puhatud päevi ja Aegunud päevi, et näha, millest leitud päevade arvud täpsemalt koosnevad.


7.7.162.1 (17.07.2020)
Laiendatud Aseta tabel(Ctrl+Shift+V) kasutamise võimalusi. Funktsioon on lisatud redigeeritavatele loenditele, mis ei vaja kirjete lisamisel eraldi uus ja salvesta tegevusi, nagu partiid ja komplektid.


7.7.161.1 (16.07.2020)
Täiendatud Arvelduste käibe aruannet. Lisatud uus trükis Arvelduste käibed ,kus näidatakse vastavalt aruande päises määratud tingimustele ja perioodile arvete ja tasumiste algsaldot, käibeid määratud perioodil ning lõppsaldot dokumenthaaval. Endine Arvelduste käibed trükis on ümber nimetatud Arvelduste käibed (tasumise ridadega), mis on detailne aruande trükis, kus näidatakse vastavalt aruande päises määratud tingimustele ja perioodile arvete ja tasumiste algsaldot dokumenthaaval, kõiki käibeid määratud perioodil eraldi ning lõppsaldot.


7.7.154.1 (09.07.2020)
Täiendatud palga ja personali mooduli puhkuste loendite käitumist. Kõik puhkuste kirjed, mille algus on hilisem isikukaardi töösuhte lõpetamise kuupäevast värvitakse Keskkonna valikutes määratud "Maksetähtaja ületanud dokumentide värvi". Värvitud loend avatakse ka puhkuste aruande puhkuste valikus.


7.7.134.8 (19.06.2020)
Ühtlustatud Personali mooduli aruannete käitumist. Kõik Personali aruanded eeldavad Isikukaardi Töötamise lehe täitmist ning otsivad töötamise andmeid sealt. Dokumentide, Karistuste, Tegevuste, Väikevahendite, Ülalpeetavate ja Täiendkoolituste aruannetele on lisatud aruande filter "Töötajad seisuga", mis filtreerib aruandesse väljas näidatud kuupäeva seisuga tööl olevad töötajad ning edasi rakendatakse ülejäänud tingimused. Tööle tulnute aruande tulemuse ridadele on lisatud veerud Algus ja Alguse dokument, kus kuvatakse isikukaardi töötamise lehelt vastavalt töötamise algust ning seotud dokumendi numbrit.


7.7.134.8 (19.06.2020)
Täiendatud äriregistri firmainfo päringu funktsionaalsust. Lisatud on uued firma Jah\Ei valikud "Uuenda e-arve andmed äriregistrist" ning "Näita äriregistri vastuses ainult lähimaid vasteid". Esimene neist määrab, kas firmainfo uuendamisel äriregistrist kirjutatakse SAF-is üle firma e-arve lepingu ja e-arve operaatori andmed või mitte, vaikimis on valik Jah. Teine valik näitab Jah valiku korral päringu tulemuses ainult nn sobivaid(rohelisi) vasteid ning ülejäänud filtreeritakse tulemusest välja. Ei (vaikimisi) valiku korral on tulemuses näha kõik leitud vasted(valged, hallid ja kollased).


7.7.133.1 (18.06.2020)
Täiendatud Palga mooduli Puhkusesaldo aruannet. Aruande tulemuse ridadesse on lisatud võimalus vaadata puhkusesaldo leidmise täpseid lähteandmeid ja arvutuskäiku. Selleks on lisatud veergudesse Puhkuse algsaldo, Ettenähtud päevi, Puhatud päevi ja Aegunud päevad (...) nupp, mis avab eraldi ekraanid vastavate andmetega.


7.7.132.1 (17.06.2020)
Täiendatud maksete impordi võimalusi. Lisatud võimalus importida mTasku rakenduse kaudu tehtud laekumisi. mTasku laekumiste import käivitub pangaarvelduse ekraani Import-eksport ribalt eraldi "mTasku import (XML)" punkti alt. Vajalike eelseadistuste juhend on kirjas kasutusjuhendis(F1) Andmete impordi peatükis.


7.7.131.1 (16.06.2020)
Lisatud uus trükis. Müügiarve_ümbrikusse_koond, kus koondarvega seotud saatelehtede andmed kuvatakse arve päise all loeteluna.


7.7.126.1 (11.06.2020)
Täiendatud SAFAdministraatori funktsionaalsust. Lisatud võimalus administreerida(määrata kasutajaõigusi) kommentaaride (GRComment) tabelit.


7.7.126.1 (11.06.2020)
Täiendatud pangafailide impordi funktsionaalsust. Sama XML faili uuesti importimisel juba SAFi imporditud andmeid enam üle ei impordita.


7.7.118.1 (03.06.2020)
Täiendatud Viidete riba funktsionaalsust. Viidete riba hiire paremnupu menüüsse on lisatud Uue kausta loomise ning viite omaduste avamise võimalused.


7.7.113.2 (29.05.2020)
Täiendatud pangaarvelduste laekumiste ja tasumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Kui valik Täida konto on Jah, siis kõikidele ettemaksuna imporditavatele arveldustele lisatakse reale firma vastav ettemaksu konto.


7.7.104.1 (20.05.2020)
Täiendatud Raamatupidamise mooduli Päevaraamatu aruannet. Tulemuse ridadesse on lisatud peidetud veerg "Summa(val.)" mis näitab summat alati lähtevaluutas.


7.7.103.1 (19.05.2020)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus kliendikeskselt määrata omafirma pangaarve lisamine plokki. Selleks on lisatud Firma kaardile peidetud väli "Omafirma pangaarve", kuhu saab valida igale firmale sobiva aktiivse omafirma pangaarve. E-arve ekspordil täidetakse andmeväli alati arve saaja juures märgitud omafirma pangaarve andmetega, selle puudumisel vastavalt valikutele dialoogist või vaikimisi andmetest, nagu oli see siiani.


7.7.102.2 (18.05.2020)
Täiendatud Palga mooduli arvestusdokumendi täitmise funktsionaalsust. Lisatud koguse välja automaatse täitmise võimalus. Palga üldistesse valikutesse on lisatud valik "Täida kogus dokumendil" väärtustega tühi, Päevad või Tunnid. Tühja valiku puhul jääb koguse väli täitmata, päevade või tundide valikul täidetakse kogus vastavalt päevade või tundide arvuga.


7.7.74.5 (20.04.2020)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada Lao sissetuleku dokumendist Aktsepteerimata ostuarve dokument.


7.7.74.3 (20.04.2020)
Täiendatud e-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus täita e-arve failis andmeväli vabalt valitud andmetega lähtedokumendi päisest. Selleks on lisatud E-arve valikutesse uus valik "Kliendi tellimuse viide", kuhu saab märkida algdokumendi päise suvalise välja või seotud registri suvalise välja sarnaselt DepID andmevälja täitmisele.


7.7.63.4 (09.04.2020)
Täiendatud dokumentide haldamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus muuta lahtise perioodi dokumendi registreerimise numbrit(Reg.nr) ning dokumendi seeriates reg.numbri numeratsiooni. Lahtise perioodi dokumendi reg.numbrit saab muuta loendis "Kõik dokumendid" valides vastava tegevuse Tegevusteribalt. Dokumendi seeriate reg.numbrite numeratsiooni saab muuta Dokumendi seeriate ekraanil valides vastava tegevuse Tegevusteribalt. NB! Kirjeldatud tegevused on lubatud ainult administraatori õigustega kasutajal.


7.7.61.1 (07.04.2020)
Täiendatud dokumentide sidumise funktsionaalsust. Lisatud võimalus siduda lao sissetulekute ja väljaminekute loendist valitud sama firma dokumendid vastavalt ostu- või müügiarvetega, mis pole veel laodokumendiga seotud. Selleks on laodokumentide loendite Tegevusteribale lisatud menüüpunkt "Seo dokumendid arvega..."


7.7.57.1 (03.04.2020)
Lisatud uued trükised ostu- ja müügiarvete loenditesse. Ostuarve\Müügiarve_loend_maksudega, kuvab arvete nimekirja koos käibemaksu summade ja liikidega käibemaksu liikide lõikes.


7.7.56.1 (02.04.2020)
Täiendatud Ostutellimuste aruannet. Aruande ridade ekraanile on lisatud peidetud väli "Laos", mis näitab käesoleva hetke laojääki.


7.7.50.1 (27.03.2020)
Täiendatud Põhivara mooduli funktsionaalsust. Rekonstrueerimise dokumendile on lisatud võimalus läbi kanda amortisatsiooni suurendamise kanne. Selleks on lisatud Rekonstrueerimise dokumendile spetsiaalne dokumendi tüüp koos konteeringukirjeldusega "SAF Amortisatsiooni suurendus". Amortisatsiooni suurenduse kanne tehakse DB Dokumendi päise konto - KR Vara kulumi konto. Selleks, et kande summa oleks õige märgiga ning ka põhivara moodulis olev jääkmaksumus väheneks vastavalt, tuleb amordi suurenduse summa dokumendile sisestada miinus(-)märgiga. Dokumendi tüübiks tuleb valida siin nimetatud uus tüüp.


7.7.49.1 (26.03.2020)
Täiendatud Müügiarve ridade käitumist. Lisatud võimalus säilitada rea summa artikli muutmisel analoogiliselt Ostuarvele. Müügiarve valikutesse on lisatud Jah\Ei valik "Säilita summa artikli muutmisel", vaikimisi Ei. Jah valiku korral artikli muutmisel säilitatakse müügiarve rea summa. Peale valiku muutmist tuleb SAF taaskäivitada.


7.7.48.1 (25.03.2020)
Täiendatud koondarve tekitamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus välistada koondarve tekkimine. Ostutellimus/Sissetulek -> Ostuarve ja Müügitellimus/Saateleht -> Müügiarve tekitamise dialoogi koondarve valikusse on lisatud Ei valik, mis välistab igal juhul koondarve tekkimise. Sama valik on lisatud nimetatud dokumentide tekitamise vaikimisi andmetesse - Valikud - Ostutellimus/Sissetulek.Ostuarve ning Müügitellimus/Saateleht.Müügiarve - Arvete koondamine.


7.7.47.1 (24.03.2020)
Muudetud ekraani Omaduste akna kujundust. Ekraani omaduste akna Filtri ja Järjestus lehe väljade paigutus on muudetud loogilisemaks ja kasutajasõbralikumaks, põhifunktsionaalsus on jäänud endiseks.


7.7.44.1 (21.03.2020)
Täiendatud kampaaniahinnakirjade funktsionaalsust. Lisatud võimalus osa firmasid kampaaniast välistada, kui hinnakirjal on "Kehtib kõigile" tunnus Jah. Selleks on Kampaaniahinnakirja ekraanile lisatud peidetud Jah/Ei väli "Erandid", vaikimisi Ei. Jah väärtuse puhul välistatakse need firmad antud kampaaniast, kes on kirjeldatud hinnakirja firmade lehel.


7.7.44.1 (21.03.2020)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus firmade kaupa keelata võlasaldo andmete lisamist e-arvele, kui üldine valik "Lisa võlad e-arvele" on Jah. Selleks on Firma kaardile lisatud peidetud Jah/Ei väli "Keela võla arvutus e-arvele", vaikimisi Ei. Jah väärtuse puhul sellele firmale võlasaldot e-arvele ei lisata. Tööga seoses on tõstetud valik "Lisa võlad e-arvele" valikute Ekspordi sektsioonist E-arvete sektsiooni.


7.7.43.1 (20.03.2020)
Täiendatud Arvelduste mooduli Tasumiste aruannet. Lisatud Jah/Ei valik "Näita ainult ettemakseid", Jah valiku korral näidatakse aruande tulemuses ainult muudele tingimustele vastavaid ettemakse.


7.7.42.1 (19.03.2020)
Täiendatud kampaaniahinnakirjade haldamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada uus kampaaniahinnakiri olemasoleva tavahinnakirja alusel. Kampaaniahinnakirja Tegevusteriba "Uus hinnakiri..." dialoogi aknasse on lisatud tavahinnakirjade valik, mille alusel uus hinnakiri luuakse. Ära on kaotatud võimalus tegevuse käigus olemasolev kampaaniahinnakiri üle kirjutada, mis võis palju segadust tekitada.


7.7.41.1 (18.03.2020)
Täiendatud Ostukäibe aruannet. Lisatud on 12+12 kuud trükised, mis võimaldavad jälgida ostukäibeid kahe aasta lõikes kuude võrdlusena.


7.7.40.1 (17.03.2020)
Täiendatud Pangaarvelduse ekraani. Lisatud peidetud väli "Partneri aadress".


7.7.40.1 (17.03.2020)
Täiendatud Personali mooduli Töötamise aruannet. Aruande tulemuse ridadesse on lisatud väli "Töökoormus".


7.7.34.1 (11.03.2020)
Täiendatud lao sissetulekul REV impordi funktsionaalsust. Lao sissetuleku valikutesse lisatud uus valik Jah/Ei "Impordi alati uus partii", vaikimisi Ei. Jah valiku korral partii tüüpi kaupadele lisatakse failist alati uued partiid, sõltumata sellest, kas sarnased partiid on eelnevalt olemas. Ei valiku korral lisatakse sarnaste partiide kogused olemasolevatele juurde.


7.7.14.2 (20.02.2020)
Täiendatud panga/kassa arvelduse dokumendi tekitamise, impordi ja sisestamise funktsionaalsust. Kui valikutes on "Read algdokumendilt" ning "Registrid algdokumendilt" JAH, siis lisaks muudele registritele kantakse arvelduse ridadesse üle ka algdokumendi rea selgitus.


7.7.13.1 (19.02.2020)
Lõpetati Classic kasutajaliidese arendus. Sellega seoses kaovad ka Start menüüst SAF7Classic ikoonid.


7.6.125.1 (09.01.2020)
Täiendatud SAF-i ekraanivormide avamise ja liigutamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus ekraanivorme avada ning lohistada (drag&drop) SAF-i põhiaknast välja nii samale, kui ka abimonitorile. Ekraani SAF-ist välja lohistamiseks tuleb hiire vasaku klahviga ekraani kõrvast navigaatori serval kinni haarata ning see SAF-i piirkonnast välja lohistada. Välja lohistatud aknasse saab järgmisi vorme juurde lohistada, samuti saab eraldi olevaid vorme SAF-i põhiekraanile tagasi lohistada või ka järgmisesse SAF-i aknasse lohistada. NB! Kahe erineva korraga avatud andmebaasi ekraane ei saa ühte aknasse kokku lohistada.


7.6.98.1 (13.12.2019)
Täiendatud Envoice liidest. Lisatud on võimalus eksportida Envoice keskkonda SAF-i artikleid.


7.6.97.1 (12.12.2019)
Täiendatud Palgamooduli Isikukaardi funktsionaalsust. Tegevuste menüüsse on lisatud valik Korrasta töötuskindlustus, mis kontrollib isikukoodi või selle puudumisel isiku sünnikuupäeva järgi töötaja töötuskindlustuse kinnipidamisliigi lõpu kuupäeva ning vajadusel korrigeerib seda.


7.6.92.1 (07.12.2019)
Täiendatud Puhkusesaldo trükiseid. Palga Isikukaardi Puhkusesaldo ja Puhkusearuande Puhkusereservi trükistele on lisatud lisapuhkuse arvestuslik reservi summa veerg.


7.6.92.1 (07.12.2019)
Täiendatud e-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus täita e-arve failis plokid (Arve saaja) ja (Tarnekoht) valikutes etteantud sisuga. Valikute E-arve harusse on lisatud valikud Arve saaja, Arve tarneaadress ja Arve tarnelinn. Arve saaja tühja valiku korral plokki faili ei lisata, Ostja/Maksja korral tekib plokk vastava firma andmetega. Arve tarneaadressi ja linna valikusse saab näidata müügiarve päise välju (nt DeliveryLocation), Valikute täitmisel lisatakse faili ka plokk, mille sisuks on ostja firma andmed, kuid aadress ja linn täidetakse valikutes näidatud väljadest.


7.6.91.1 (06.12.2019)
Täiendatud Personali mooduli Töötamise aruande funktsionaalsust. Aruandele on lisatud valik Lisatöökoht ning tulemuse ridadesse sama nimetusega veerg.


7.6.88.1 (03.12.2019)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet. Lisatud võimalus kasutada filtreid ka konto ja korrespondeeruvuse registrite järgi.


7.6.88.1 (03.12.2019)
Täiendatud Kaupade liikumise aruannet. Aruande parameetritesse on lisatud peidetud jah/ei valik Laod kokku. Jah väärtuse korral arvutatakse tulemus ladusid eristamata.


7.6.84.1 (29.11.2019)
Täiendatud Palgamoodulis tulumaksuarvutamise algoritmi. Tulumaksuvaba miinimumi aluseks oleva brutosumma arvestusse on lisatud tulumaksust vabastatud tasuliigid, mille tululiik on 25, 27 või 28.


7.6.84.1 (29.11.2019)
Täiendatud dokumentide logimise funktsionaalsust. Dokumentide tekitamisel lisatakse tekkinud dokumendi logisse ka lähtedokumendi ID, algdokumendi number ja kuupäev.


7.6.74.1 (19.11.2019)
Muudetud Palgamooduli terminoloogiat. Mõiste OECD on asendatud mõistega Mitteresidendi tululiik (MR tululiik).


7.6.74.1 (19.11.2019)
Täiendatud SAF-i ekraanivormide avamise ja liigutamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus ekraanivorme avada ning lohistada (drag&drop) SAF-i põhiaknast välja nii samale, kui ka abimonitorile. Ekraani SAF-ist välja lohistamiseks tuleb hiire vasaku klahviga ekraani kõrvast navigaatori serval kinni haarata ning see SAF-i piirkonnast välja lohistada. Välja lohistatud aknasse saab järgmisi vorme juurde lohistada, samuti saab eraldi olevaid vorme SAF-i põhiekraanile tagasi lohistada või ka järgmisesse SAF-i aknasse lohistada. NB! Kahe erineva korraga avatud andmebaasi ekraane ei saa ühte aknasse kokku lohistada.


7.6.69.1 (14.11.2019)
Täiendatud Esitatud arvete aruande tulemuse ridu. Lisatud on peidetud väli Dokumendi selgitus.


7.6.69.1 (14.11.2019)
Täiendatud Müügikäibe aruande funktsionaalsust. Lisatud võimalus tulemusest välistada ettemaksu arved. Aruande parameetritesse on lisatud peidetud jah/ei väli Välista ettemaksuarved.


7.6.67.2 (12.11.2019)
Täiendatud SAF-i ekraanide avamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus avatud ekraanivormid lukustada nii, et SAF-i sulgemisel ja järgmisel avamisel avatakse koheselt ka lukustatud ekraanivormid. Ekraanivormi lukustamiseks tuleb navigaatori akna ülemisel serval vormi kõrval vajutada hiire paremnuppu ning menüüst valida Lukusta. Lukust vabastamiseks tuleb sama tegevust korrata.


7.6.63.1 (08.11.2019)
Täiendatud Müügikäibe ja Laokäibe aruannete funktsionaalsust. Lisatud võimalus käibeid filtreerida realiseerimise tulukonto alusel. Kontot otsitakse vastavalt müügiarve realt, kui seal pole siis artikli kaardi realiseerimise tulukonto väljast. Väli on aruande ekraanil peidetud.


7.6.62.1 (07.11.2019)
Täiendatud Müügitellimuse ja Lao väljamineku ekraane. Lisatud peidetud jah/ei väli Faktooring sarnaselt müügiarvele. Vaikimisi pakutakse firma kaardilt, dokumendi tekitamisel algdokumendilt.


7.6.60.1 (05.11.2019)
Täiendatud navigaatori otsingu funktsionaalsust. Lisatud võimalus kasutada mitmetasemelist otsingut kujul "A >B", kus "A" otsitakse kausta nimest ja "B" leitud kausta sees olevast viite nimest. Näiteks otsing "ost>käi" leitakse käibearuande viited ainult Ostu kaustast. Tasemete eraldajana lisaks ">" sümbolile saab kasutada ja kaldkriipse "/" ja "\".


7.6.43.1 (19.10.2019)
Täiendatud Lao dokumentide funktsionaalsust. Lao väljamineku, kuludokumendi, laoliikumise ja komplekteerimise dokumentide ridadelt avatava Lao partiide ridade ekraanile on lisatud Täida kogused funktsioon, mis täidab valitud ridade kogused lao jäägiga.


7.6.41.1 (17.10.2019)
Täiendatud Palga Isikukaardi ekraani funktsionaalsust. Kinnipidamiste lehel on täiendatud isiku töötuskindlustuse lõpu kuupäeva kontrollimise algoritmi - isikukoodi puudumisel kontrollitakse isiku sünnikuupäeva.


7.6.40.1 (16.10.2019)
Täiendatud Hinnakirja aruande ridade ekraani. Lisatud on peidetud väljad Baashinnakiri, Hinnaklass, Hinnagrupp ja Kampaania hinnakiri.


7.6.25.1 (01.10.2019)
Täiendatud Lao väljamineku ekraani. Ekraani loendisse on lisatud peidetud jah/ei väli E-arve leping. Väljas kuvatakse firma kaardil olevat E-arve lepingu välja väärtust.


7.6.25.1 (01.10.2019)
Täiendatud Müügiarve ja Lao väljamineku ekraane. Loendisse on lisatud peidetud väljad E-arve saadetud TS ja E-arve saatmise olek. E-arve saadetud TS täidetakse ainult siis, kui dokument on saadetud e-arvena mõnele operaatorile. E-arve saatmise olekus kuvatakse dokumendi e-arvena saatmise olekut E-arveldaja kaudu. Tühi väärtus tähendab, et dokumenti pole E-arveldajasse saadetud, kui on "Edastatud", siis on dokumendi saatmine õnnestunud ning E-arveldaja poolt kliendile edastatud. "Salvestatud" väärtus tähendab, et dokument on küll E-arveldajasse saadetud, kuid sealt edasi pole see liikunud. Selline olek tekib tavaliselt sama dokumendi korduval saatmisel.


7.6.20.1 (26.09.2019)
Täiendatud raamatupidamise aruannete arvutamise funktsionaalsust. Raamatupidamise Saldoandmiku, Käiberaamatu ja Pearaamatu aruannetele on lisatud võimalus välistada tulemuse arvutusest sulgemiskanded. Raamatupidamisorderi dokumendile on lisatud peidetud jah/ei väli Sulgemiskanne. Jah-ks märgitud orderid loetakse sulgemiskanneteks. Nimetatud aruannete ekraanidele on lisatud peidetud jah/ei väli Keela sulgemiskanne. Kui aruande arvutamisel on see valik Jah, siis jäetakse sulgemiskannetena tähistatud raamatupidamisorderid tulemuse arvutusest välja.


7.6.19.1 (25.09.2019)
Täiendatud Palga Puhkuse aruande kuupalga meetodi arvutust. Arvutusse on lisatud kuupalga tariifi muutuse arvestamine puhkuse jooksul.


7.6.15.1 (21.09.2019)
Täiendatud palga massmaksete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus makse tekstiväljades olevad täpitähed asendada sarnase täppideta tähekujuga. Selleks on lisatud Firmade ekraani Pangaarvelduste lehele peidetud jah/ei tüüpi väli Välismakse formaat. Täpitähtede asendamiseks massmakses tuleb see valik vastava omafirma pangakonto, millelt massmakse teostatakse, juures "Jah" panna.


7.6.14.1 (20.09.2019)
Täiendatud Intrastati aruande ridade ekraani. Tulemuse ridadele on lisatud peidetud väli CN kood.


7.6.13.1 (19.09.2019)
Täiendatud Personali mooduli Isikukaardi ekraani. Töötamise lehele on lisatud peidetud väli Töölepingu algus. Väli täidetakse siis, kui isiku töölepingu algus ja tegelik töö alustamise algus ei lange samale päevale. Väli on mõeldud kasutamiseks töölepingu wordi makettides.


7.6.12.1 (18.09.2019)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ekraani funktsionaalsust. Aktsepteerimata ostuarvete ekraani tegevuste menüüsse on lisatud valik Aktsepteerib. Valik annab valitud dokumendile vastava kasutaja aktsepteeringu. Valikut saab kasutada ka loendi ekraanilt mitme dokumendi korraga aktsepteerimiseks.


7.6.8.1 (14.09.2019)
Täiendatud firma eriliste trükiste kasutamise võimalusi. Firma eriliste trükiste kasutamise valik on lisatud Saldo aruande, Esitatud arvete aruande ja Firma trükistele.


7.6.7.1 (13.09.2019)
Täiendatud E-arveldaja lepingu lõpetamise funktsionaalsust SAFAdministraatoris. E-arveldaja lepingu lõpetamisele lisatud kasutaja kinnituse küsimus lepingu lõpetamise kohta.


7.6.5.4 (11.09.2019)
Täiendatud trükiste loendi ekraani. Lisatud väli Näitamine keelatud.


7.6.5.4 (11.09.2019)
Täiendatud dokumentide kustutamise funktsionaalsust. Kui dokumendiga on seotud mõni ülesanne, siis dokumendi kustutamisel kustutatakse ka see ülesanne.


7.5.170.1 (06.09.2019)
Täiendatud äriregistrist firmainfo impordi funktsionaalsust. Lisatud firmakaardi Linn välja täitmine, kus äriregistri aadressi seest otsitakse teise ja kolmanda koma vahelt linn ning lisatakse leitud tekst nimetatud välja.


7.5.157.1 (24.08.2019)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus kirjeldada E-arve faili DepID (e-arve osakond) väärtus. E-arve valikutesse on lisatud Ekspordi DepID valik, kuhu saab kirjeldada dokumendi päise või päisega seotud registri välja, kust leitakse e-arve osakonna väärtus.


7.5.149.2 (16.08.2019)
Täiendatud E-arvete otseliideste võimalus. Lisatud võimalus saata e-arveid otse RIK E-arveldaja kaudu. Täpsem info E-arveldaja lepingu sõlmimise kohta leiate SAF-i kasutajajuhendist või Sysdeci klienditoelt.


7.5.138.2 (05.08.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus e-arve faili kaasa anda ka arve faktooringu tunnus. E-arve üldistesse valikutesse on lisatud Faktooringu partneri ning Faktooringu lepingu nr. valikud. Firma kaardile ja Müügiarve ekraanile on lisatud peidetud JAH/EI väli "Faktooring", Müügiarve ekraani väli täidetakse alati firma kaardil oleva valiku järgi. Jah väärtuse korral täidetakse e-arve failis faktooringu plokk vastavalt valikutes täidetud andmetega.


7.5.126.3 (24.07.2019)
Täiendatud palga massmaksete tekitamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus välispankadesse eksportimisel asendada täpitähed ilma täppideta sarnase tähtedega.


7.5.121.6 (19.07.2019)
Täiendatud saatelehe ekraani, Lisatud päisesse ja ülemisse loendisse peidetuna seotud arve e-arve ts (e-arve saatmise kuupäev) väli.


7.5.121.1 (19.07.2019)
Täiendatud Äriregistri, Inforegistri ja Krediidiinfo päringuid. Päringust andmete impordil täidetakse firma kaardil ka juriidilise - ja tarneaadressi väljad, kui need on eelnevalt tühjad. Võimalusel täidetakse ka linna väljad.


7.5.119.1 (17.07.2019)
Täiendatud pangaarvelduste ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus makseid eksportida vanas Telehansa MK formaadis.


7.5.111.3 (09.07.2019)
Täiendatud Krediidiinfo päringute funktsionaalsust. SAF 7.5 paigalduse sisse on lisatud KICompany komponent, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse koos SAFi kasutajaprogrammiga. Krediidiinfo tasulise KICompany päringu kasutamiseks tuleb Abi menüü KrediidiinfoKiCompany valikutes sisestada Krediidiinfo kasutajanimi. Esimesel Krediidiinfo päringul küsitakse parooli. Krediidiinfo tasuta päringu kasutamiseks tuleb valikutest kasutajanimi ära kustutada.


7.5.100.1 (28.06.2019)
Täiendatud e-arve eksportimise funktsionaalsust. Lisatud võimalus kasutajal kirjeldada e-arve faili struktuuri lisatavaid täiendavaid tage, mida e-arve struktuuris on lubatud lisada. Selleks tuleb Programmi häälestuse all Valikute ekraanil lisada uued valikud, mille kategooria on "E_Invoice" ja nimi kujul "InfoPlokk.TagiNimi", nt "ItemReserve.ContractId" või "ItemReserve.TenderId" mis vastavalt tähendavad lepingu numbrit, mille alusel arve väljastatakse ja hanke viitenumbrit, kui arve on seotud mingi riigihankega. Valikute sisuks saab näidata dokumendi rea välja, millest soovitakse vastavat infot e-arvele lisada. See võib olla nii süsteemne väli, kui ka U_väli.


7.5.92.1 (20.06.2019)
Täiendatud müügiarvete PDImport impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida EL sisese käibe tunnus, Faili struktuuris on väli InRegionFlow, mille väärtused saavad olla ""- tühi string, "D" - Võõrandamine ja "R" - Edasimüük. Lisatud on võimalus importida ka ridade selgitusi. Faili struktuuris on väli RSelgitus. Muudatused hõlmavad nii csv, kui ka dbf formaadis failide importi.


7.5.91.2 (19.06.2019)
Täiendatud Firmade loendi ekraani. Lisatud on peidetud JAH/EI väli "E-arve leping".


7.5.85.1 (13.06.2019)
Korrastatud Palga riigikassa massmakse genereerimise funktsionaalsust. Massmakse failid tekivad vastavalt makse saaja pangaarvele eraldi SEB panga fail, Swedpanga fail, Luminor panga fail, LHV panga fail ja ülejäänud pankade koondfail.


7.5.83.2 (11.06.2019)
Täiendatud E-arvete liidestust. Lisaks Arvekeskuse liidesele on lisatud otseliides ka Fiteki ja Envoice e-arve keskkondadesse. Liidesed võimaldavad eksportida SAF-ist keskkonda registreid ja müügiarveid ning importida keskkonnas töödeldud ja konteeritud ostuarved. Liideste kasutamine eeldab vastavat lepingut keskkonnaga ning andmevahetuse URL-i ja võtme kirjeldamist SAFAdministraatori valikutes. Samuti eeldab see SAF-i e-arvete ekspordi-impordi litsentsi.


7.5.78.1 (06.06.2019)
Täiendatud Kõikide dokumentide loendist failide eksportimise funktsionaalsust. Lisatud võimalus eksportida nii dokumendi päisesse lisatud, kui ka ridadesse lisatud failid ühte määratud kataloogi, mille saab luua ekspordi käigus. Tegevus on käivitatav Kõikide dokumentide ekraani ekspordi menüüst.


7.5.76.1 (04.06.2019)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus täpsemaks maksutunnuse määramiseks impordil. Maksude ekraanile on lisatud JAH/EI väli "E-arve". E-arve impordil lisatakse dokumendile vastava määraga maks, mille e-arve tunnus on Jah. Kui see tunnus on Jah mitmel sama maksumääraga maksul, siis lisatakse dokumendile neist esimene(sisestamise järjekorras vanim).


7.5.73.1 (01.06.2019)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata arved otse e-arve operaatorile ning lisada e-kirjale kõik dokumendiga seotud failid. Postituse valikutesse on lisatud JAH/EI valikud "Saada e-arvena operaatorile" ja "Lisa seotud failid", mis Jah valiku korral vastavalt saadavad arved meilimisel operaatorile, kui saaja firma kaardil on väli "E-arve leping" Jah ning lisab kõik dokumendi ja firmaga seotud failid e-kirja manusesse. Vastavad valikud on näha ka postituse dialoogis ning on valitavad iga sessiooni jooksul vastavalt vajadusele erinevalt.


7.5.73.1 (01.06.2019)
Täiendatud firma päringut äriregistrisse. Lisatud info ettevõtte liitumise kohta e-arve operaatoriga. Vastavad andmed saab kanda ka SAF-i firma kaardile.


7.5.71.1 (30.05.2019)
Seoses Danske panga lahkumisega Eesti turult on Pangaarvelduste impordi menüüst ära kaotatud Danske panga faktooringute impordi menüüpunktid.


7.5.70.2 (29.05.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus saata e-arveid ka Lao saatelehe ekraanilt. Saatmine on võimalik siis, kui saatelehega on seotud müügiarve, mille andmed pannakse e-arve faili. Kui valikutes on märgitud ka pdf-i lisamine e-arvele, siis pannakse kaasa saatelehe trükise pdf.


7.5.66.1 (25.05.2019)
Täiendatud TSD aruande eksporti. Seoses TSD lisade 1 ja 2 b osa tagastuse põhjenduse "Muu" korral lisandunud selgituse nõudega, on Kinnipidamise dokumendi ja TSD aruande osa b ridadele lisatud väli Põhjenduse kirjeldus, mille sisu lisatakse ekspordil vastavasse lahtrisse.


7.5.57.2 (16.05.2019)
Täiendatud tegevuste ribal trükiste avamise ja seadete funktsionaalsust. Trükise konteksti menüüsse, avaneb trükisel hiire parem klikiga, on lisatud valikud Ava teises pooles, Ava teisel ekraanil, Ava uues aknas ning Vali aktiivseks. Vastavalt valikule avatakse trükis SAF-i samas aknas aktiivse dokumendi kõrvale või uues aknas abimonitorile. Aktiivseks valik teeb vastava trükise sessiooni keskselt nn "vaikimisi trükiseks", mis avatakse kohe Trüki ekraanile või Trüki printerile nupu vajutusega. Ekraani sulgemisel taastatakse endine vaikimisi trükise valik.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud Isikukonto aruandelt palgalipiku saatmise funktsionaalsust. Palga ja Personali Isikukaardile on lisatud väli E-mail palk ning endine E-mail on ümber nimetatud E-mail töötaja. Isikukonto aruandelt meili saatmine saadab palgalipiku E-mail palk aadressile, kui see on isikukaardil tühi, siis töötaja aadressile.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud Piiratud õigustega administraatori kasutaja õigusi. Lisatud võimalus salvestada ekraanide väljade nähtavuse valikuid viitele ehk kõikidele kasutajatele.


7.5.57.1 (16.05.2019)
Täiendatud ostu- ja müügiahela ekraane. Dokumentide ridadele on lisatud Failide leht, kuhu saab lisada mitmeid erinevaid faile, mis on seotud vastava dokumendiga. Faile saab lisada nii läbi failivaliku akna, kui ka hiirega lohistades. Lisatud failid salvestatakse SAF-i andmebaasi ning dokumendile lisatakse viide vastavale failile. Dokumentide tekitamisel lisatakse lähtedokumendi viited ka uuele dokumendile ning faile andmebaasis ei dubleerita. Dokumendi kustutamisel jäävad seotud olnud failid andmebaasi alles. Need kustutakse andmebaasi korrastuse käigus, kui vastavale failile ühtegi viidet enam ei leidu. Koonddokumendi tekitamisel koondatakse ka ridade erinevate failide viited uuele dokumendile, päise faili viide kantakse üle vaid siis, kui kõik lähtedokumentide päised viitavad samale failile.


7.5.55.2 (14.05.2019)
Täiendatud Arvekeskuse e-arve liidest. Lisatud on võimalus importida EAK-s täidetud kuluaruandeid. Kuluaruanded imporditakse SAF-i Ostuarveks, kus Firmaks on aruandev isik. Saadud avansilise makse info lisatakse selgitusse ning arvestatud päevaraha lisatakse ostuarve ridadesse kulu reana, mille artikliks pannakse E-arve valikutes määratud "Päevaraha artikkel".


7.5.52.1 (11.05.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Kui E-arve valikutes on täidetud Lepingu numbri valik, siis ekspordil lisatakse vastava registri kood e-arve tag-i.


7.5.48.1 (07.05.2019)
Täiendatud Ostuarvete ja Aktsepteerimata ostuarvete ekraanide loendeid. Lisatud on peidetud väli "Imporditud TS", kuhu salvestatakse imporditud e-arve (nii operaatorilt, kui ka käsitsi impordil) importimise aeg.


7.5.48.1 (07.05.2019)
Täiendatud palga Isikukaardi arvestuse ja kinnipidamise ridade muutmise ekraani. Lisatud on JAH/EI valik "Tariif isikukaardilt". Jah valiku korral võetakse arvestuse lisamisel tariif isikukaardi päisest ning muutmisel, kui all ei ole summat täidetud, siis kirjutatakse samuti päise summaga üle.


7.5.45.1 (04.05.2019)
Täiendatud e-arvete saatmise funktsionaalsust. E-arve saatmise nupp on lisatud nupuribale E-mailile saatmise nupu alla teise nupuna. Selleks, et SAF teaks, millisele operaatorile e-arve saata, tuleb vastav operaator enne E-arve valikutes "Vaikimisi operaator" ära määrata. Esialgu on valikus Arvekeskus, Fitek ning Envoice.


7.5.44.1 (03.05.2019)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande alt maksedokumendi tekitamise funktsionaalsust. Lisatud registrite lisamine maksedokumendi ridadele vastavalt arvelduste valikule "Registrid algdokumendilt".


7.5.28.1 (17.04.2019)
Täiendatud TÕR ekspordi funktsionaalsust. Faili struktuuri on lisatud nõutud väljad ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr, mis on SAF-is vastavalt Ametikood, Asukoht ja töökoormus töötamise lehel.


7.4.97.2 (14.03.2019)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Kui e-arve xml failis on täidetud tag'id DepID - osakond ja PaymentMethod - maksetingimus, siis vastava registri leidumisel SAF'ist täidetakse need imporditaval dokumendil.


7.4.96.2 (13.03.2019)
Täiendatud e-arvete ekspordi/impordi võimalusi. Lisatud liidestus e-arvete operaatoriga envoice.eu. Liidestus võimaldab operaatori keskkonda üles laadida müügiarveid ja ning SAFi importida ostuarveid.


7.4.85.1 (02.03.2019)
Täiendatud filtriribade käitumist. Lisatud võimalus salvestada filtririba ekraanivormi külge, vajutades menüü nuppu Salvesta asend.


7.4.83.1 (28.02.2019)
Täiendatud ekraanide loendite funktsionaalsust. Lisatud võimalus lukustada loendite esimesed veerud loendi horisontaalsel kerimisel. Selleks tuleb lukustatava veeru peal valida hiire paremnupu menüüst "Lukusta veeruni". Selle tulemusena jääb keritavaks loendi see osa, mis jääb lukustatud veerust paremale. Lukustusest vabastamiseks on samas menüüs valik "Vabasta veerud" või tuleb ekraan sulgeda.


7.4.81.1 (26.02.2019)
Täiendatud Palga mooduli Isikukonto aruande trükist Isikukonto. Trükise jalusesse on lisatud info isiku summaarse brutotulu ja kasutatud maksuvaba miinimumi kohta aruande päises määratud dokumentide perioodi aastate kohta.


7.4.71.1 (16.02.2019)
Täiendatud TSD aruandlust. TSD aruande väljundid ja eksport on viidud vastavusse EMTA 2019 aasta nõuetele. Palga registrite TSD lisade kausta lisandusid viited uutele sisendtabelitele TSD Lisa 2 tabel 2, TSD Lisa 3 tabel 4a, TSD Lisa 3 tabel 4b ja muudetud samuti olemasolevaid sisendekraane. Uuendatud on TSD aruande trükiseid.


7.4.61.3 (06.02.2019)
Muudetud Intrastati aruande XSLX eksporti. Eksporditava faili formaat on viidud vastavusse 2019 aasta eSTATI nõuetele.


7.4.61.3 (06.02.2019)
Täiendatud puhkuse aruande funktsionaalsust. Puhkuste loendist puhkuse valikul arvestatakse ainult valitud puhkuseid ning nn jätkupuhkuseid otsa enam ei arvutata. Kui puhkust loendist ei valita, siis käitub aruanne endist moodi.


7.4.61.1 (06.02.2019)
Täiendatud ekraanide avamise üldist funktsionaalsust. Lisatud võimalus navigaatorist avada kõiki ekraane eraldi aknasse. Selleks tuleb viite kastil vajutada hiire parempoolset nuppu ning valida menüüst Ava uue aknana.


7.4.61.1 (06.02.2019)
Muudetud TSD lisade trükkimise makrot. TSD lisa 2 trükis asendatud TSD lisa 2 reas trükisega.


7.4.48.1 (24.01.2019)
Täiendatud Tasumiste/laekumiste käsitsi impordi ekraane. Lisatud peidetud väljadena kõik SAFi registrid.


7.4.46.1 (22.01.2019)
Täiendatud logifaili ekraani. Lisatud peidetud väli Kirje nr. Viide logikirje alusdokumendi andmebaasi ID-le.


7.4.43.1 (19.01.2019)
Lisatud uus trükis. TSD Lisa2 reas , kompaktne vorm TSD Lisa 2 andmete trükkimiseks.


7.4.12.1 (19.12.2018)
Täiendatud Personali mooduli Töölt lahkunute aruannet. Aruande tulemusse on lisatud veerud Töölepingu lõpu kuupäev, Töötamisel lõpu dokument ning Töösuhte lõpetamise alus.


7.4.12.1 (19.12.2018)
Täiendatud Palga mooduli Kinnipidamisliikide ekraani funktsionaalsust. TSD miinimumi liikide valikusse on lisatud ka TSD lisa 2 vajalikud väljad 2080,2090,2100 mitteresidentide sotsiaalmaksu kirjeldamiseks.


7.3.266.2 (03.12.2018)
Täiendatud laekumiste/tasumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Failis olev viitenumber imporditakse alati tasumise dokumendile.


7.3.264.1 (01.12.2018)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande funktsionaalsust. Aruandelt massmakse faili tekitamise järel kuvatakse nii kinnipidamise, kui ka väljamaksu dokumendi real Tasumise veerus vastava massmakse teostamise kuupäeva. Panga või kassadokumendi tekitamisel lisatakse maksedokumendi seos ning kuvatakse samas veerus maksedokumendi numbrit.


7.3.235.2 (02.11.2018)
Täiendatud e-arve funktsionaalsust. E-arve valiku Müüja kauba kood täitmisel kontrollitakse näidatud välja sisu ja selle puudumisel lisatakse e-arvele alati artikli kood.


7.3.234.1 (01.11.2018)
Täiendatud failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus PDF faili vaatamisel seda vähendada, kirjutades failivaataja suurenduse valikusse 100-st väiksema väärtuse.


7.3.218.1 (16.10.2018)
Täiendatud Töövõimetuse aruandelt ridade arvestusele lisamise funktsionaalsust. Lisatud hoiatus, kui ridu korduvalt lisatakse, sarnaselt puhkuse aruandelt ridade lisamisega.


7.3.213.1 (11.10.2018)
Täiendatud Väljaminek laoseisust (Ctrl+K) ekraani. Artiklite otsingu lihtsustamiseks on lisatud peidetud väli Ribakood. Kui artikli kaardil on olemas mitu ribakoodi, siis näidatakse seal nendest esimest.


7.3.198.1 (26.09.2018)
Täiendatud järjehoidjate funktsionaalsust. Lisatud võimalus teha järjehoidja avalikuks ehk teistele kasutajatele nähtavaks ning samas lisada ka kommentaare teiste poolt avalikuks tehtud järjehoidjatele. Eri staatusega järjehoidjad on markeeritud eri värvidega: Punane - enda mitteavalik järjehoidja, Oranž - enda avalik järjehoidja, teiste kommentaarid puuduvad, Sinine - avalik järjehoidja, lisatud on enda ja teiste kommentaarid, Roheline - kellegi teise avalik järjehoidja.


7.3.192.4 (20.09.2018)
Täiendatud puhkuse aruande funktsionaalsust. Lisatud võimalus lisada arvestusdokumendile korraga nii põhipuhkuse kui ka lisapuhkuse read. Selleks tuleb puhkuse aruande päises täita lisapuhkuse liik. Peale tulemuse arvutamist tegevuste menüüst Lisa arvestuse read küsib põhipuhkuse ja lisapuhkuse liike, millega read arvestusdokumendile lisada. Kui selles dialoogis lisapuhkuse valik tegemata jätta, siis summeeritakse puhkuste summad ja lisatakse ühe reana. NB! Kirjeldatud funktsionaalsus on kasutatav ainult siis, kui puhkuse aruanne on avatud arvestuse dokumendilt tegevuste menüüst valikuga Tekita puhkuse saldo.


7.3.192.2 (20.09.2018)
Muudetud trükiste vaatamise vaikimisi mootori versiooni. Uus trükiste vaatamise vaikimisi mootori versioon on CR11. Teatud tingimustel võib sellega seoses trükiste vaatamise või trükkimisega tekkida probleeme, sellisel juhul tuleb kasutajal ajutiselt Abi - Valikud - Keskkond - Crystali vaataja versioon panna tagasi 10.Probleemide korral palume informeerida AS Sysdeci kliendituge tel. 6722 365 või 6722 366.


7.3.192.1 (20.09.2018)
Täiendatud aruandlust. Lisatud hinnakirjade aruanne. Aruande parameetritena saab määrata Kuupäeva, Hinnakirja, Artiklid ja Firmad. Aruanne leiab etteantud kuupäeval firmale kehtivad hinnad. Excelisse eksporditav tulemus avaneb nupu alt Read, trükis on Firmakeskne hinnakiri. Aruanne asub navigaatoris Registrid - Artiklid - Hinnakirjad kaustas.


7.3.191.2 (19.09.2018)
Seoses sellega, et Qlikview poolt ei tule enam SAF-i jaoks uusi arendusi, on vastavad aruanded asendatud Exceli aruannetega. Exceli aruannete käivitamine eeldab MS Excel2016 versiooni olemasolu Teie arvutis.


7.3.189.3 (17.09.2018)
Muudetud TSD ekspordi faili formaati vastavalt EMTA spetsifikatsioonile.


7.3.187.1 (15.09.2018)
Täiendatud ekraani omaduste muutmist. Lisatud võimalus muuta mitmelehelise loendiga registri ekraanil konkreetse lehe täitmine kohustuslikuks. Nt selleks, et uue firma lisamisel firma grupi määramine kohustuslikuks teha, tuleb ekraani omadustes Firma grupi osas Firma grupi seos.Grupid(list) muuta Kohustuslikuks.


7.3.186.1 (14.09.2018)
Täiendatud navigaatori haldamise funktsionaalsust. Lisatud võimalus muuta viite klotside värvi. Värvi saab muuta viite omaduste all nupust Klotsi värv. Värvi muutus on andmebaasi keskne ning mõjub kõigile kasutajatele. Algse värvi taastamiseks tuleb klotsi värviks valida kas must (RGB=0,0,0) või valge (RGB=255, 255,255).


7.3.179.1 (07.09.2018)
Täiendatud puhkuse aruande arvutust. Lisatud võimalus maksta isikule üle kalendrikuu vahetuse kestva puhkuse tasu osade kaupa koos kuu töötasuga. Võimalus aitab optimeerida isiku tulumaksu vaba miinimumi arvestust. Selleks tuleb isikukaardile selline puhkus sisestada kahes osas, kus esimene on puhkuse algusest kuni vastava kuu viimase päevani ning teine rida järgmise kuu esimesest päevast kuni puhkuse lõpuni. Lisaks tuleb isikukaardil märkida väli Puhkusetasu arvestuskuus Jah-ks. Selliste lähteandmete alusel arvestab puhkuse aruanne kuu vahetusel jätkuva puhkuse eraldi puhkusteks. Puhkuse aruande päisesse on lisatud ka täiendav filter Puhkusetasu arvestuskuus valikuga Kõik/Jah/Ei, mis vaatab isikukaardi sama välja sisu.


7.3.179.1 (07.09.2018)
Täiendatud puhkuse ja töövõimetuse aruannet. Aruande päisesse on lisatud täiendav filter Ainult arvestamata puhkused/töövõimetuslehed. Valik vaatab isikukaardi Puhkuste/Töövõimetuslehtede lehelt välja Arvestatud sisu.


7.3.178.2 (06.09.2018)
Täiendatud maksuaruandluse võimalusi. Lisatud uus aruanne Käibedeklaratsioon ja lisa INF, kus saab välja arvutada korraga käibedeklaratsiooni põhivormi KMD ja Lisa INF vormi ning need CSV formaadis EMTA-sse importimiseks välja eksportida. Aruanne asub Raamatupidamise Aruannete kaustas. Aruande jaoks on Aruande generaatorisse lisatud uus Käibedeklaratsioon 2018 aruande kirjeldus, millel on täidetud seosed CSV ekspordi jaoks. Vajadusel saab ekspordi aluseks võtta ka oma häälestatud käibedeklaratsiooni aruande kirjelduse. Sellisel juhul tuleb oma aruande kirjeldusele lisada süsteemse Käibedeklaratsioon 2018-le sarnaselt ekspordi seosed aruande generaatori Aruanded(dokument) ekraanil Eksport kood välja (väli on vaikimisi peidetud). Käibedeklaratsioon ja lisa INF viite omadustes tuleb filtriks määrata oma käibedeklaratsiooni aruanne. KMD lisa INF osa eraldi täiendavat häälestust ei vaja. Täpsema info leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Raamatupidamine-Aruanded-Käibedeklaratsioon ja lisa INF.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud Personali mooduli töölepingute funktsionaalsust. Töötamise registri ekraanile on lisatud väljad Seeria tähis ja Dok.nr. Personali isikukaardi töötamise lehel kui uue kirje sisestamisel Alguse dokument tühjaks jätta, siis pakutakse vastavalt valitud töötamise kirjelt dokumendi number algoritmiga Seeria tähis+(Dok.nr +1) ja töötamise registris kirjutatakse Dok.nr üle viimase kasutatud numbriga.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud palga kinnipidamise tekitamise algoritmi. Kogumispensioni III samba maksete arvestus on viidud vastavusse hetkel kehtiva tulumaksu arvestusega. Täpsema juhise kogumispensioni III samba arvestuse kohta leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Palk-Aruanded-TSD aruanne, Näide5.


7.3.178.1 (06.09.2018)
Täiendatud navigaatori haldamise võimalusi. Täpsemalt on kõigist navigaatori haldamise võimalustest juttu SAF kasutajajuhendis Üldosa Kasutajaliidese peatükis Vormid.


7.3.177.1 (05.09.2018)
Täiendatud palga Tasude ja kinnipidamiste aruande funktsionaalsust. Aruandelt panga või kassadokumendi tekitamisel lisatakse maksedokumendi seos nii kinnipidamise, kui ka väljamaksu dokumendi ridadele.


7.3.172.1 (31.08.2018)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Firma ja Isikukaardi ekraanidele on lisatud peidetud väli E-maili TS - viimati sellele firmale või isikule saadetud meili aeg, mida täidetakse vastavalt firma loendist või saldo aruandelt ja isikukonto aruandelt postitades.


7.3.170.1 (29.08.2018)
Täiendatud TSD lisade täitmise funktsionaalsust. Lisatud võimalus täita TSD lisade 4 ja 5 andmed otse ostudokumentidelt. Ostu tellimuse, Aktsepteerimata ostuarve ja Ostuarve dokumentide ekraanide ridadele on lisatud peidetud väli TSD kood. Sinna saab valida TSD Lisa 4 või 5 vastava rea numbri, millele antud kulu peaks deklareeritud saama. TSD lisade ekraani tegevuste menüüsse on lisatud valik Täida TSD lisad algdokumendilt, mis leiab kuu numbri järgi vastava tehingukuupäevaga ostuarvetest vastava täidetud tunnusega Lisa 4 – 5 read üles, summeerib need ja täidab TSD Lisade tabelis vastava L4 või L5 veeru koos summadega.


7.3.169.1 (28.08.2018)
Täiendatud personali isikukaarti. Töötamise lehele on lisatud veerg Arvestus, veeru Töötamise liik kõrvale. Väljas kuvatakse summat palga isikukaardi arvestuse lehelt nendest ridadest, mille algus ja lõpp ühtivad töötamise alguse ja lõpu kuupäevaga. (...) nupu vajutusel avatakse vastavalt kasutajaõigustele palga isikukaardi arvestuse leht, kus need read on roheliseks värvitud, mille alguse ja lõpu kuupäevad ühtivad töötamise rea vastavate kuupäevadega.


7.3.168.3 (27.08.2018)
Täiendatud palga ja personali isikukaartide loendite ekraane. Juurde on lisatud peidetud väli Fail andmebaasis. Väli lisati palga isikukaardil lehtedele Puhkused, Autod ja Töövõimetuslehed. Personali isikukaardil lehtedele Töötamine, Puhkused, Ülalpeetavad, Haridus, Täiendkoolitused, Töövõimetuslehed, Karistused, Keeled, Tegevused, Väikevahendid ja Dokumendid.


7.3.168.2 (27.08.2018)
Täiendatud EAK e-arvete ekspordi funktsionaalsust. Firma kaardile on lisatud peidetud väli EAK e-arve kanal valikuga Interneti pank, Post, E-post, eAK. Valiku sisu läheb EAK e-arve ekspordil faili blokki ja määrab ära mis kanalit pidi Omniva antud kliendi arved edasi toimetab.


7.3.165.1 (24.08.2018)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus impordi vaheaknas ebasobivat read kustutada (Del või Ctl+Y klahvidega).


7.3.159.1 (18.08.2018)
Täiendatud personali Töötamise aruannet. Aruande tulemuse ridadesse on lisatud Töölepingu väli, täidetakse siis, kui rida ise on lepingu lisa tüüpi ja viitab mingile töölepingule.


7.3.158.1 (17.08.2018)
Täiendatud müügiahela dokumentidel viitenumbri käitumist. Müügiarve valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Säilita viitenumber müügiahelas (vaikimisi Ei). Valiku Jah- väärtuse korral uue dokumendi tekitamisel vana põhjal viitenumber säilib. Valik kehtib nii müügiarvel, kui ka tellimusel, sarnaselt ostuahela samalaadse valikuga.


7.3.148.2 (07.08.2018)
Täiendatud kasutajaõiguste määramise funktsionaalsust. Lisatud võimalus määrata kasutajaõigusi postituse makettidele. Valik asub SAFAdministraatori kasutajaõiguste lehel Üldiste tegevuste harus.


7.3.137.1 (27.07.2018)
Täiendatud pangaarvelduste impordi funktsionaalsust. Laekumiste käsitsi impordi ekraanilt avanevale dokumentide valiku ekraan alumisele servale on lisatud all oleva laekumise summa, valitud dokumentide jääkide summa, nende vahe ja laekumise selgitus.


7.3.131.1 (21.07.2018)
Täiendatud navigaatori otsingu funktsionaalsust. Navigaatori otsingu tulemuses näidatakse kausta ja viite klotsidel ka nende tegelikku asukohta navigaatoris.


7.3.99.1 (19.06.2018)
Muudetud e-arve impordi funktsionaalsust. E-arve impordil täidetakse SAF dokumendi rea nimetus alati failist leitud kauba nimetusega.


7.3.79.1 (30.05.2018)
Täiendatud e-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus dokumendi ridade koondamiseks e-arve failis. Selleks tuleb Abi-Valikud-E-Arve harus valik Grupeeri sarnased read panna Jah. Täpsemalt ridade grupeerimise võimalustest leiate SAF kasutajajuhendi peatükist Üldosa - Valikud - Üldised Valikud - E-Arve.


7.3.67.1 (18.05.2018)
Täiendatud SAF postituse funktsionaalsust. Makettide valik on toodud postituse dialoogi kõige ülemiseks valikuks.


7.3.40.1 (21.04.2018)
Täiendatud SAF failivaataja funktsionaalsust. Lisatud võimalus soovitud fail hiirega dokumendile lisada see vaataja piirkonda lohistades (drag&drop).


7.3.36.1 (17.04.2018)
Täiendatud INF 14 aruannet. TSD lisade loendisse on lisatud veerud INF14 22200 (kulud kokku) ja INF14 22210 (Töötajate arv).


7.3.18.1 (30.03.2018)
Täiendatud SAFSQL manageri funktsionaalsust. Lisatud võimalus Ctrl+F otsinguga otsida tulemuse aknas. Ctrl+f otsib dialoogiga alati algusest ja F3 järgmist sama veeru piires.


7.3.1.1 (13.03.2018)
Muudetud SAF ikoonide funktsionaalsust. SAF 7 ikoonist käivitub uue kasutajaliidesega programm (endise nimega Modern versioon), SAF 7 Classic ikoonist käivitub klassikalise kasutajaliidesega programm.


7.2.199.4 (09.03.2018)
Lisatud uus aruanne. Palga mooduli aruande generaatorisse on lisatud statistika aruande vormi "Palk ja tööjõud (14622018) Statistika aruanne" põhi ning vastav trükis.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Lisatud uued valikud. Valikutesse on lisatud uus haru "Tekita transpordi dokument", mille abil saab transpordi dokumendi tekitamise dialoogile ette anda proportsiooni ja ridade paiknemise määrangud.


7.2.199.2 (09.03.2018)
Täiendatud e-arve impordi funktsionaalsust. Kui e-arve failis leidub SAF_Reg plokk(Selline plokk on tavaliselt Fitekist tulnud e-arvetel), siis artikkel loetakse sellest plokist, kui seda ei leitud eelnevalt EAK dimensioonide plokist või vastavat plokki failis pole.


7.2.197.1 (07.03.2018)
Täiendatud on SAF7 versiooni andmete impordi võimalusi. Raamatupidamisorderite alla on lisatud võimalus importida SAF5.2 desifreeringu formaadis faili.


7.2.192.1 (02.03.2018)
Täiendatud Palga kinnipidamise tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus kasutajakeskne Jah/Ei valik Palk harusse "TSD kontroll kinnipidamise tekitamisel". "Jah" valiku korral käivitatakse kinnipidamise tekitamise järel TSD aruande arvutus tekkinud kinnipidamisel olevate isikute filtriga ning kuvatakse TSD kontroll trükist. Vaikimisi on valik "Ei".


7.2.181.1 (19.02.2018)
Täiendatud TSD aruannet. TSD aruande struktuur ning XML eksport on viivud vastavusse 2018 a. kehtivate nõuetega. Juurde lisandusid andmed TSD Lisa3-le ning TSD Lisa7-le


7.2.175.1 (13.02.2018)
Täiendatud on uue kasutajaliidesega SAF7 failivaataja funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadatava faili kuva suurendada ja vähendada vajutades ctrl + hiirerull või +/- klahvidega.


7.2.169.1 (07.02.2018)
Täiendatud Personali moodulit. Lisatud on võimalus sisestada isiku tulumaksu miinimumi erandeid ka Personali mooduli isikukaardi loendist.


7.2.162.1 (31.01.2018)
TSD kontrolltrükised kohandatud vastavaks kehtivale astmelise miinimumiga tulumaksu süsteemile.


7.2.158.1 (27.01.2018)
SAF7 versioonile lisatud võimalus importida Swedpanga *.mk formaadis txt faile.


7.2.120.3 (20.12.2017)
Täiendatud dokumentide tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada Ostutellimusest Aktsepteerimata ostuarve.


7.2.113.1 (13.12.2017)
Lisatud uus valik. E-arve harusse EAK XML formaat, määrab millises formaadis fail päritakse EAK e-arve impordil arvekeskusest. Tühja(vaikimisi) valiku korral päritakse seni kasutatud "Axapta" formaadis fail ning valiku 1.2 korral Eesti Pangaliidu e-arve versioon 1.2 formaadis xml fail.


7.2.109.1 (09.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus kasutada kiirklahve. Kiirklahve saab defineerida Abi-Valikutes.


7.2.107.1 (07.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus lisada ning hallata lemmikuid.


7.2.105.2 (05.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud võimalus muuta navigaatori taustavärvi. Navigaatori taustavärvi saab muuta keskkonna valikutes.


7.2.104.2 (04.12.2017)
Uue kasutajaliidesega SAF7 versioonile on lisatud Inglise keelne kasutajaliides. Keele vahetamine jõustub uuel sisse logimisel.


7.2.101.3 (01.12.2017)
Täiendatud arvelduste aktsepteerimise funktsionaalsust. Kõik kassa ja pangaarveldused, mis on tekitatud palga "Tasude ja kinnipidamiste" aruande alt, saavad aktsepteerimisel samuti "Lõpetatud" tunnuse, kui arvelduse summa võrdub kõigi seotud palga väljamakse summadega. NB! Isikul, kellel pole õigust palga andmeid näha, on see tegevus samuti keelatud.


7.2.99.4 (29.11.2017)
Täiendatud SAF 7 funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Abi\Valikud\Dokument harusse\Viite avamisel liigu viimasele dokumendile. Jah valiku korral avatakse viite avamisel viimasena sisestatud dokument. Vaikimisi on valik Ei.


7.2.99.3 (29.11.2017)
Täiendatud uue kasutajaliidesega SAF 7 programmi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus lihtsalt vaadata dokumendiga seotud faili sisu nn PDF vaatajaga. Failivaataja jaoks on lisatud Abi menüü Valikud\Keskkond valikutesse Failivaataja suurenduse valik ning Failivaataja asukoha valik, millega saab määrata vastavalt avaneva faili suurust protsentides ning vaate asukohta, kas ekraani teises pooles või eraldi avanevas aknas. 2-e monitoriga kasutajatel avaneb teine aken abimonitoril. Failivaataja sisse lülitamiseks tuleb Vaata menüüs vajutada nuppu "Vaata lisatud faile", välja lülitamiseks tuleb vajutada sama nuppu uuesti. Faili aknas faili nime peal tehes topelt klõpsu, avatakse vastav fail süsteemse aplikatsiooniga. Failivaataja toetab järgmistes vormingutes faile:
1. PDF
2. Pildid - png, jpg, bmp, tiff, tif, gif, animeeritud gif
3. Dokumendid - txt, csv, rtf, doc, docx, docm, htm, html, mht, mhtml, odt
4. Exceli failid - xls, xlsx, xlsm
5. Salvestatud e-mailid - eml


7.2.97.2 (27.11.2017)
Täiendatud Palga kinnipidamise dokumendil "Tekita alussummad" funktsionaalsust. Lisatud Tulumaks 2018 arvestamise algoritm.


7.2.93.1 (23.11.2017)
Täiendatud andmete Excelisse eksportimise funktsionaalsust. Korrigeeritud on tühja kuupäeva eksporti nii, et ka excelis jääb vastav kuupäev tühjaks.


7.2.92.1 (22.11.2017)
Täiendatud TSD INF 14 deklaratsiooni aruannet. Lisatud on alates 2018 nõutud andmed ettevõtte siseste laenude deklareerimiseks. Navigaatoris Palk\Registrid\TSD lisad harusse on lisatud viide INF 14 Laen (loend), kuhu saab sisestada laenude lähteandmed. INF 14 aruandele on lisatud Laenude andmete leht.


7.2.86.1 (16.11.2017)
Täiendatud Personali Isikukaarti. Lisatud on Allakirjutaja valiku võimalus Personali isikukaardi Töötamise, Täiendkoolituste, Karistuste ja Tegevuste loendile. Allakirjutajaks saab valida töötaja, kellel on Töötajate registris märgitud väli "Allkirjaõigus" JAH (Väli on Töötajate ekraanil vaikimisi peidetud).


7.2.80.4 (10.11.2017)
Täiendatud SAF 7 trükiste vaatamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus vaadata trükiseid ekraanil uuema Crystal Reports'i versiooniga. SAFAdminstraatori Valikute lehe Üldiste valikute harusse ning kasutajaprogrammi keskkonna valikute harusse on lisatud valik "Crystali vaataja versioon" valikuga /10/11. Vaikimisi on see tühi ning numbriline valik tähistab vastava Crystali versiooni vaatajat, tühi valik tähendab seda, et kasutatakse SAFi poolt ette antud vaataja vaikeversiooni(hetkel veel 10). SAFAdministraatoris tehtud valik mõjub kõigile kasutajatele, kui kasutaja ei ole oma keskkonna valikutes tühikust erinevat valikut teinud.
Crystali vaataja versiooni valik on vajalik selleks, kui esineb trükiste ekraanil vaatamisel probleeme sujuva liikumise või skrollimisega.


7.2.80.1 (10.11.2017)
Täiendatud Palga süsteemi. Lisatud on võimalus kasutada nn astmelise miinimumiga tulumaksu arvestust. Selle kasutusele võtmiseks tuleb kinnipidamisliikide all kirjeldada uus tulumaksu liik, mille tüüp on "Tulumaks astmelise miinimumiga" ja miinimumi lehel on näidatud maksimaalne miinimumi summa 500 €, miinimumi vähenemise vahemiku algus 1200 € ning miinimumi vähenemise vahemiku lõpp 2100 €. Isikukaartide kinnipidamise lehel tuleb ridade muutmise abil panna senisele tulumaksu liigile lõpu kuupäevaks 31.12.2017 ning isikutele lisada uus tulumaksu liik algusega 01.01.2018. Töötajate poolt esitatud avalduste alusel miinimumi erandite kirjeldamiseks on lisatud Navigaatori harusse Palk\Registrid\Isikukaardid\ uus loendi tüüpi viide "Isiku miinimumi erandid(loend)". Samu andmeid saab sisestada ka isikukaardi alumises loendis kõrval "Min.erandid".
Täpsema juhendi astmelise miinimumiga tulumaksu kasutusele võtmiseks leiate meie kodulehelt.


7.2.79.1 (09.11.2017)
Täiendatud andmete importi EAK-st(Omniva E-Arve Keskusest). Impordi funktsionaalsusse on lisatud ka EAK-s vormistatud kuluaruannete import SAFi Avansiaruandeks(Ostuarve, millel on kulutšekkide andmed ridades). Kuluaruande import toimub tavapärase EAK andmete impordi käigus, kus imporditakse kõik EAK-s ERPi saatmiseks märgitud dokumendid.


7.2.71.2 (01.11.2017)
Täiendatud TSD aruande arvutamist. Muudetud TSD arvutust nii, et enam isikuid, kellele väljamaksu pole tehtud, enam TSD tulemusse ainult tööaja määra kuvamiseks välja ei arvutata. Muudatus on tehtud vastavalt tulumaksuseaduse muudatusele § 40 lg 5. Muudatusega ei ole tulumaksu kinnipidaja kohustatud maksudeklaratsioonil TSD kajastama väljamaksete puudumisel töötaja või ametniku tööaja määra.


7.2.60.1 (21.10.2017)
Täiendatud Palga ja Personali isikukaartide loendite funktsionaalsust. Lisatud on võimalus loendisse lisada mitu kirjet nii, et iga kirje järel ei pea eraldi seda salvestama ning uue kirje sisestamiseks vajutama Ctrl+N või "Uus" nuppu. Sisestatud kirje salvestamine ning uue alustamine käivad automaatselt liikumisel ridade vahel klahvidega Enter, TAB või nooleklahvid.
NB! Personali Töötamise loend seda funktsionaalsust ei toeta.


7.2.58.1 (19.10.2017)
Täiendatud SAF7 funktsionaalsust. Lisatud võimalus Drag&Drop või Copy/Paste meetodil lohistada faile oma arvutist, meilikastist või mujalt SAFi dokumendile või registri dokumendile. Faili lohistamisel piisab sellest, kui valitud fail lahti lasta SAFi dokumendi päise piirkonnas, fail kirjutatakse vastava dokumendi välja "Fail andmebaasis". Copy/Paste meetodil tuleb vahemälusse kopeeritud faili SAFi asetamiseks klõpsata dokumendi ekraanil väljal "Fail andmebaasis" või registri ekraanil "Pilt" väljal ning vajutada klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+V


7.2.57.1 (18.10.2017)
Lisatud uus trükis. Palga Tasude ja kinnipidamiste aruandele lisatud uus trükis "Tulumaksu miinimum kuude lõikes"


7.2.43.1 (04.10.2017)
Lisatud uus trükis. Põhivara inventuuri aruandele on lisatud uus trükis "PVInventuur_Kontod".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Lisatud uus trükis. Raamatupidamise päringu tulemusele on lisatud trükis "Päring kontod 12 kuud".


7.2.36.1 (27.09.2017)
Täiendatud Pakkumiste ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus pakkumise dokument konteerida.


7.2.23.1 (14.09.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljad Tellimuse nr., Tellimuse kuupäev, Arve nr., Arve kuupäev.


7.2 (13.09.2017)
Täiendatud Firmakaardi funktsionaalsust. Viitenumbri sisestamisele on lisatud kontroll korduva viitenumbri vältimiseks. Sellise leidmisel kuvatakse vastavat teadet. Korduva viitenumbri sisestamist ei keelata.


7.2 (06.09.2017)
Täiendatud E-arve impordi funktsionaalsust. Lisatud on võimalus importida SAFi kõik e-arvega kaasas olevad hankija pangaarved. Abi\Valikud\E-arve valikute harusse on lisatud valik "Impordi kõik arveldusarved". Vaikimisi "Ei", "Jah" valiku korral imporditakse kõik e-arve failis olevad pangaarved hankija firmakaardile.


7.1 (12.08.2017)
Täiendatud ostu, müügi ja laodokumentide loendeid. Lisatud peidetud veerud "Netosumma" ja "Käibemaks".


7.1 (23.06.2017)
Lisatud uus Keskkonna valik. Lisatud on Jah/Ei valik "Tegevuste ja trükiste paneel ühine", mis määrab, kas Tegevused ja Trükised on samal paneelil või eraldi paneelidel. Valiku muutmine rakendub peale SAFi taas käivitust. NB! Valik on ainult SAF 7.1 Modern versioonis.


7.1 (22.06.2017)
Täiendatud Põhivara saldode impordi\ekspordi funktsionaalsust. Olemasoleva CSV faili formaati on lisatud väljad DepreciationBegin – Amort. algus (N-tähendab „Järgm. Kuu“, C-tähendab „Sama kuu“), CRCapitalAssetsCat.Code - Kogumi kood, Description - PV kaardi selgitus ning U_VÄLJAD kujul CRCapitalAssets.u_xxx.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud Ostuarvetelt pangamaksete tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on uus valik "Arve kohta üks tasumine" Arvelduste harusse. Jah valiku korral tekitatakse igale ostuarvele vastav maksekorraldus ning sarnaste arvete koondamist ei toimu.


7.1 (20.06.2017)
Täiendatud pangadokumentide impordi võimalusi. Lisatud on võimalus importida lisaks laekumistele ka tasumiste dokumente panga failist. Selleks on Pangaarvelduste dokumendi ekraani tegevuste menüüsse lisatud valik "Tasumiste käsitsi import". Tasumiste impordi funktsionaalsus sarnaneb Laekumisteimpordi funktsionaalsusele. Pooleli ja Eksporditud seisundiga tasumised aktsepteeritakse, kui failist leitakse sama tasumise dokument, puuduvad tasumised lisatakse juurde vastavalt vaheaknas tehtud valikutele.


7.1 (16.06.2017)
SAF 7.1 Modern uus navigaator. SAF 7.1 Modern versioonile on ehitatud uus modernse disainiga navigaator - kaustade ja viidete süsteem. Lisatud on ka võimalus lülitada tagasi klassikaline navigaator, selleks on lisatud keskkonna valikutesse Jah/Ei valik "Klassikaline navigaator".


7.1 (15.06.2017)
Lisatud uus valik. Valikute Dokumendi harusse on lisatud valik "Värskenda kõik automaatselt". Jah valiku korral värskendatakse dokumendi salvestamisel kogu loend üle. NB! Valik on kätte saadav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (14.06.2017)
Täiendatud Lao süsteemi funktsionaalsust. Lisatud on alternatiivne jooksva laoseisu arvestamise mehhanism, mis võimaldab tuntavalt vähendada SQL serveri koormust (eriti partiiarvestuse kasutamisel). Mehhanismi aktiveerimiseks on lisatud SAFAdministraatori valikute Lao harusse valik "Jooksva laoseisu arvutus päringutega". Samas on Lao harusse kokku tõstetud ka valikud "Arvesta alternatiivkogust" ning "Omahind ladude lõikes".
NB! Mehhanismi arenduse käigus on SAFAdministraatorist ära kaotatud valik "Jooksev omahind". Alates käesolevast versioonist on SAFis kehtiv ainult jooksev omahind ehk omahinna arvestus toimub kaalutud keskmise põhimõttel ning staatilise omahinna kasutamise võimalus edaspidi puudub.
NB! Mehhanismi rakendamisele eelnevalt on soovitav koostöös meie konsultantidega üle kontrollida SQL serveri jooksvad seaded ja SQLis taustal toimivate protsesside loogika.


7.1 (13.06.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarve ning Ostutellimuse ekraane. Ekraanidele on lisatud KMD infi väljad.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Müügiahela dokumentide ekraanidele on lisatud peidetud väli "E-mail". Postitamisel saadetakse antud dokument välja sisestatud aadressile ning saaja aadressi enam firma kaardilt ei otsita, kui väli tühjaks jätta, siis leitakse saaja aadress nii nagu varem.


7.1 (10.06.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli Isikukaarti. Isikukaardi Tööaja tüübi valikusse on lisatud Käsundusleping.


7.1 (06.06.2017)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Postituse dialoogi aknasse on lisatud valik "Eelista firma dokument e-maili". Valik ilmub nähtavale ainult postitamisel firmade loendist või aruannetelt( nt Firma saldo), kus vaikimisi postitatakse firma üldisele meiliaadressile ning valiku täitmisel firma arve meiliaadressile. NB! Täiendus on kasutatav ainult SAF 7.1 versioonis.


7.1 (27.05.2017)
Täiendatud Kõikide dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud veerg Tehingu kuupäev.


7.1 (04.05.2017)
Muudetud trükise kujundust. Tasude ja kinnipidamiste aruande trükise TasudJaKinnipidamisedTabel kujundust on muudetud nii, et seda saab eksportida Excelisse.


7.1 (25.04.2017)
Täiendatud kassatöökoha funktsionaalsust. Lisatud on võimalus kasutada IDS'i kaardimakse terminali. Süsteemi paigaldamiseks ja seadistamiseks palume võtta ühendust AS Sysdeciga.


7.1 (20.04.2017)
Täiendatud Palga ja Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Isikukaardi Puhkuste lehe käitumist on täiendatud nii, et puhkuste päevade arvu(DayCount) välja sisu saab kasutada Wordi dokumendi makettidel.


7.1 (18.04.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Kui Omafirma pangaarve juures on täidetud väli Arveldaja nimi, siis pannakse makse saaja nimeks selle sisu.


7.1 (06.04.2017)
Muudetud artiklite ekraani. Loend Omahind ladudes ning päise väli Omahind on pandud lukku seoses andmebaasi struktuuri muutustega jooksva omahinna tabelites ning alternatiivse jooksva laoseisu arvestamise mehhanismi lisamisega.


7.1 (18.03.2017)
Muudetud Postituse valikuid. Maha võetud valik Kasuta eelmise postituse seadeid. Erineva seadete komplekti salvestamiseks saab kasutada postituse makette, ilma maketita postitamisel kasutatakse alati valikutes kirjeldatud seadeid.


7.1 (10.03.2017)
Lisatud uus trükis. Müügi ABC aruande alla on lisatud uus trükis MüügikäibedMaksjadABC. Käibe ABC grupeering maksjate lõikes.


7.1 (09.03.2017)
Täiendatud Firma ekraani. Lisatud on Jah/Ei tüüpi peidetud väli "Lisa e-arve postitusel". Jah väärtuse korral lisatakse postitusel sellele firmale e-posti manusesse alati ka e-arve XML fail, sõltumata postituse e-arve valikutest.


7.1 (08.03.2017)
Lisatud uued trükised. Müügikäibe aruande alla on lisatud uued trükised MüügikäibedHankijad12+12Kuud; MüügikäibedKaubad12+12Kuud; MüügikäibedKaubagrupid12+12Kuud; MüügikäibedMaksjad12+12Kuud; MüügikäibedOstjad12+12Kuud; MüügikäibedTeostajad12+12Kuud; MüügikäibedTöötajad12+12Kuud. Trükised võrdlevad erinevate aastate käibeid kuude lõikes.


7.1 (04.03.2017)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani. Lisatud on päisesse ja ridadele KMD infi väljad sarnaselt ostuarvega.


7.1 (01.03.2017)
Lisatud võimalus muuta ostuarvel ja aktsepteerimata ostuarvel artiklit ning kogust nii, et rea summa ei muutu. Ostuarve ja Aktsepteerimata ostuarve valikutesse on lisatud valik "Säilita summa artikli muutmisel" (vaikimisi EI). Jah valiku korral, kui dokumendi päises ei ole märgitud hinnakirja, siis ridades artikli ja/või koguse muutmisel summat ei muudeta. Funktsionaalsus on vajalik imporditud e-arvete hilisemal töötlemisel SAFis.


7.1 (23.02.2017)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Versiooni number E-arve harusse. Valik määrab, millise Eesti Pangaliidu e-arve versiooni fail e-arve ekspordil genereeritakse.


7.1 (10.02.2017)
Täiendatud pangalaekumiste käsitsi impordi funktsionaalsust. Lisatud on uus valik Käsitsi impordil seo kogu summa arvega Arvelduste harusse. Valik määrab, kas kogu laekunud summa seotakse ühe arvega ning laekumise jäägi kohta eraldi ettemaksu rida ei lisata või lisatakse enam laekunud summa osa kohta ettemaksu rida.


7.1 (07.02.2017)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvete ekraani. Lisatud on käibemaksu tagasiarvestuse ja käibemaksu kulusse arvestuse funktsioonid sarnaselt ostuarvele.


7.1 (03.02.2017)
Täiendatud välismaksete ekspordi võimalusi. Lisatud on valik SEPA OrgID kood valikute Ekspordi harusse. Valik määrab välismakse ekspordil OrgID tag'i sisu, kui valik on tühi, siis tag täidetakse vaikimisi väärtusega, täitmisel läheb faili sisestatud väärtus. Valik mõjutab nii tavalist välismakset kui ka palga massmakset.


7.1 (31.01.2017)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve loendite ekraane. Lisatud on peidetud väljad Netosumma ja Käibemaks.


7.1 (20.01.2017)
Täiendatud Palga moodulis Tasude ja kinnipidamiste aruandelt maksekorralduste tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus koostada makse selgitus valemiga.


7.1 (18.01.2017)
Täiendatud Palga puhkuste aruande ekraani. Keskmisesse loendisse on lisatud aegunud puhkusepäevade veerg.


7.1 (17.01.2017)
Täiendatud Personali mooduli puhkuste aruande trükist "Puhkuse saldod aastate lõikes". Sektsioonile Puhatud on lisatud juurde 2 veergu Sots ja Muu, kuhu alla kuvatakse vastavalt puhatud sotsiaalpuhkuse päevad ning muud puhkuse päevad, mis ei liigitu eelmiste veergude alla.


7.0 (23.12.2016)
Lisatud võimalus operatiivselt kontrollida firma käibemaksu kohustust. Vaata menüüsse in lisatud valik "KM kohustuse kontroll", saab käivitada firmade ekraanil või dokumendi ekraanil nii salvestatud, kui ka salvestamata dokumendil. Päring tehakse äriregistri andmebaasist.


7.0 (15.12.2016)
Lisatud Inforegistri liides. https://www.inforegister.ee/ Firmade ekraani Dokumendi menüüsse on lisatud 3 menüüpunkti: 1. "Päring Inforegistrisse", mis avab Inforegistri veebilehe vastava firma andmetega. 2. "Lisa andmed Inforegistrist" Uue firma lisamisel päritakse sisestatud koodi järgi andmed Inforegistrist ja lisatakse need SAF’i firma kaardile. 3. „Uuenda firma statistika Inforegistrist“, uuendatakse firma kaardi IR väljade(vaikimisi peidetud) sisu Inforegistrist. Punktid 2 ja 3 eeldavad lepingut Inforegistriga ning kasutajanime ja parooli olemasolu, mis tuleb salvestada SAFAdministraatori valikutesse.


7.0 (02.12.2016)
Lisatud on uued raamatupidamisaruannete vormid ja trükised. Bilanss 2016, Kasumiaruanne sk1 2016, Kasumiaruanne sk2 2016.


7.0 (28.10.2016)
Firma kaardile on lisatud juurde 2 uut E-arve kanalit RIK ja Telema.


7.0 (14.10.2016)
Täiendatud ostuarve ekraani, lisatud on peidetud väljad "AO faili asukoht" ja "AO fail andmebaasis", mis on vastavad väljad seotud aktsepteerimata ostuarve dokumendil.


7.0 (12.10.2016)
Täiendatud E-arve ekspordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus lisada E-arve xml faili pdf vormingus arve trükivorm.


7.0 (12.10.2016)
Lisatud võimalus tekitada pangalaekumisest ettemaksuarve. Ettemaksuarve saab tekitada ainult sidumata ehk ettemaksu laekumise dokumendilt. Müügiarvete valikutesse on lisatud Jah/Ei valik Seo ettemaksuarve. Jah valiku korral otsitakse müügiarve salvestamisel kõik sama firma laekumiste pealt tekitatud ettemaksuarved ning kuvatakse neid vaheaknas sidumiseks. Sidumisel lisatakse valitud ettemaksu arve(te) summad miinusega müügiarve ridadele.


7.0 (07.10.2016)
Täiendatud Palga ja Personali moodulit. Lisatud võimalus arvestada puhkuse saldost maha aegunud puhkuseid. Isikukaardi puhkuste lehele on lisatud uus puhkuse meetod "Aegumine". mille valikul saab täita aegunud päevade arvu. Aegumise hetkeks arvestatakse puhkuse rea lõpu kuupäeva. Aastat, mille puhkus aegub, saab märkida puhkuse rea Aasta veergu. Palga ja personali puhkuse aruanded lahutavad isikukaardile märgitud aegunud päevad arvutatavast puhkuse saldost maha. Aegunud puhkuste päevi näeb ka Personali mooduli Puhkuste aruande trükisel "Töötajate puhkuse saldo aastate lõikes".


7.0 (30.09.2016)
Täiendatud Panga-Kassa arvelduse funktsionaalsust. Lisatud võimalus kirjeldada igale omafirma pangaarvele ja kassaüksusele eraldi dokumendi seeria ja rakendada vastavalt sõltumatu dokumendi numeratsioon. Firmade ekraani pangaarvete lehele on lisatud peidetud väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria. Kassade ekraanile on lisatud nähtavad väljad Sissetuleku dok. seeria ja Väljamineku dok.seeria.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus kirjeldada Ostuarvetele kinnitusringe ehk tingimusi, mille alusel saab automaatselt lisada aktsepteerimata ostuarvetele isikid või isikute gruppe, kes peavad antud dokumendid kinnitama. Lisaks on täiendatud ülesannete täitmise ekraani funktsionaalsust nii, et täitmata ülesannete korral saab ülesannete täitmise ekraani kasutajale SAFi sisse logimisel automaatselt ette kuvada.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus dokumendiridade lisamiseks mistahes tabulaarsete andmete alusel (Excel, CSV tekstifail, tabelid e-kirjades ja veebilehtedel) "Copy-Paste" meetodil. Funktsinaalsus käivitub kõigi SAFi dokumentide ridadel klahvikombinatsiooniga Ctrl+Shift+V või Tekst menüüst valikuga Aseta teisiti... Pakutakse ette ekraan, kus saab imporditavad andmed siduda dokumendi ridade veergudega. Makettide ja valikute salvestamise võimalus on seotud "Eriliste dokumentide tekitamise" litsentsiga.


7.0 (30.09.2016)
Lisatud võimalus märkida firmadele ja artiklitele Ostu/müügi tüüp, mille abil saab eristada ostuarvetele ja müügiarvetele pakutavad firmad ning artiklid. Ostuarve tüüpi registreid ei saa valida müügiahela dokumentidel, Müügiarve tüüpi registreid ei saa valida ostuahela dokumentidel ning Raamatupidamise tüüpi registreid ei saa valida nii ostu- kui ka müügiahela dokumentidel. Tühja valikuga registrid on valitavad kõigil dokumentidel.


7.0 (23.09.2016)
Täiendatud aruande generaatori aruande väljundit. Väljundi ridade tabelisse BPStatmAmount on lisatud andmebaasi väljad BeginDate1;...;BeginDate12 ja EndDate1;...;EndDate12, mida saab kasutada trükistel. Väljad on täidetud vastavate perioodide välja arvutatud alguse ja lõpu kuupäevadega.


7.0 (21.09.2016)
Täiendatud Müügiarvete ekraani. Ridadele on lisatud peidetud veerg Laos, mis kuvab kauba laoseisu dokumendi tegemise hetkel.


7.0 (20.09.2016)
Täiendatud e-arvete importi Omniva e-arve keskusest. Impoditud e-arvele lisatakse link algdokumendile, mis asub Omniva e-arve keskuses. Link salvestatakse impoditud dokumendi välja Fail andmebaasis. Lingi avamisel avatakse antud dokumendi algdokumendi kuva Omniva e-arve keskuses.


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud Ostu- ja Müügiarve ekraanide funktsionaalsust. Dokumendi menüüs funktsioon Tekita tasaarveldus võimaldab tasaarveldada ka erineva kreeditsummaga dokumenti (Varem oli tasaarveldus võimalik vaid siis, kui algdokument ja kreeditdokument olid absoluutväärtuselt võrdse summaga).


7.0 (19.09.2016)
Täiendatud SAFPostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFPostitusega e-kiri iga SAFi aruande pealt. Aruannetelt, mis pole otseselt seotud firmade registriga, e-kirja saatmisel tuleb postituse ekraanil saaja meiliaadress käsitsi täita.


7.0 (15.09.2016)
Täiendatud Lao sissetuleku ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus tekitada transpordi dokument valitud sissetuleku ridade alusel.


7.0 (14.09.2016)
Täiendatud ülesannete jagamise ja täitmise ekraane. Lisatud on registri tüüpi valik Tüüp. Uusi tüüpe saab lisada vaid läbi ülesannete jagamise ekraani kukkudes tüüpide loendisse. Tüüpide registril eraldi viidet pole.


7.0 (08.09.2016)
Täiendatud Teenuste mooduli Lepingu ekraani funktsionaalsust. Uue lepingu rea lisamisel pakutakse lepingu päise alguse kuupäeva automaatselt ette rea alguse kuupäevaks.


7.0 (02.09.2016)
Täiendatud e-arvete impordi funktsionaalsust. Lisatud võimalus importida e-arveid, mis sisaldavad pdf vormingus algdokumenti(xml faili sees on määratud kohas kirjeldatud pdf dokument). E-arve sees polev pdf salvestatakse dokumendi juurde välja Fail andmebaasis.


7.0 (31.08.2016)
Täiandatud Ctrl+F otsingu käitumist aruannete ridadel. Ctrl+F otsing leiab otsitava kirje aruande tulemuse ridadest ning kukub otsitava rea peale sarnaselt Ctrl+Shift+F otsingule. Dokumentides ja loendites on Ctrl+F otsingu käitumine endine.


7.0 (12.08.2016)
Täiendatud Ostu- Ja Müügiarve ekraani funktsionaalsust. Lisatud võimalus käivitada menüüst ettemaksete sidumise funktsioon. Dokumendi menüüs valik "Seo arve ettemaksetega".


7.0 (05.08.2016)
Lisatud uus valik Müügiarve.Saateleht harusse - Täida partii read. Võimaldab valida, kas müügiarvest saatelehe tekitamisel partii või seeria tüüpi kaupadel täidetakse partiide read automaatselt. Vaikimisi on valik EI.


7.0 (02.08.2016)
Täiendatud Panga/Kassa dokumentide konverteerimise funktsionaalsust. Konverteerimise funktsioon paneb automaatselt algdokumendi ja tekkinud dokumendi oleku "Lõpetatuks".


7.0 (27.07.2016)
Täiendatud Reskontro ekraani funktsionaalsust. Algdokumendi ja tasumise dokumendi numbri veergudele on lisatud (...) nupp, mille vajutamisel avatakse vastav dokument.


7.0 (25.07.2016)
Täiendatud Ostuarvete ja Seotud dokumentide ekraane. Ostuarvete ekraanile on lisatud peidetud väljana AO fail andmebaasis - seotud aktsepteerimata ostuarve väli Fail andmebaasis. Seotud dokumentide ekraanile on lisatud peidetud väljana dokumendi Fail andmebaasis.


7.0 (21.07.2016)
Täiendatud Kõigi dokumentide loendi ekraani. Lisatud on peidetud väljadena dokumendi Faili asukoht ja Fail andmebaasis.


7.0 (11.07.2016)
Täiendatud Arvelduste käibearuannet. Aruande tingimuste ekraanile on lisatud Jah/Ei valik "Näita nulliseid käibeid" , mis elimineerib aruande saldodest arveldused, millel pole aruande perioodil käivet.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud Kaubainfo ekraani. Lisatud peidetud väli Hankija, mis kuvab artikli kaardi hankijat.


7.0 (08.07.2016)
Täiendatud partiide arvestust lao süsteemis. Lisatud võimalus kasutada ka partiide juures alternatiivkoguse arvestust.


7.0 (10.06.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaarti. Töövõimetuslehtede loendile on lisatud viide arvetusdokumendile.


7.0 (30.05.2016)
Täiendatud on F9 - veeru summa funktsionaalsust. Lisatud on võimalus leitud veeru summa kopeerida vahemällu ning asetada see soovitud rakendusse(excel, notepad, word, SAF, jne..). Summa kopeerimiseks tuleb summa peal vajutada hiire paremnuppu ning menüüst valida "Kopeeri".


7.0 (27.05.2016)
Täiendatud on alternatiivkoguse sisestamise funktsionaalsust partii tüüpi artiklitele. Lisatud alternatiivkoguse sisestamise võimalus partii tüüpi artiklile dokumendi realt sarnaselt põhikogusele, kus kogus ja alternatiivkogus kantakse üle ka dokumendi real valitud partii reale. NB! Alternatiivkogust ei saa sisestada siis, kui Lao valikutes on aktiivne valik "Lisa partiid FIFO".


7.0 (26.05.2016)
Täiendatud INF 14 aruannet. Lisatud võimalus arvutada makstud autokompensatsiooni andmeid ka palga arvestusliikide alusel. NB! Arvestusliigi ja kinnipidamisliigi filtreid ei saa aruandel samaaegselt kasutada.


7.0 (20.05.2016)
Lisatud võimalus rakendada kirjete koondamist ka palga tululiikide ning OECD koodide registrites.


7.0 (19.05.2016)
Täiendatud on SAFi töökindlust võrguühenduse katkestuste korral. Ühenduse katkemisel serveriga(nt arvuti läheb "uinunud" olekusse) taastatakse ühendus ilma SAFi sulgemata. Kui mingil põhjusel ühenduse taastamine ei ole võimalik, siis kuvatakse vastavat teadet.


7.0 (16.05.2016)
Täiendatud on e-postituse funktsionaalsust. Lisatud on võimalus määrata saadetavate sõnumite vaheline viivitus. Viivituse saab määrata Postituse valikuga "Sõnumite vaheline viivitus" sekundites. Viivituse määramine on vajalik siis, kui SAFPostituse SMTP serveriks on määratud Telia või mõni muu sarnast teenust pakkuv server, kus on piiratud minutis tehtavate ühenduste arv ehk saadetavate meilide arv. NB! Viivituse määramisel pikeneb meilide saatmise koguaeg, kuid see aitab vältida meiliserveri "musta nimekirja" sattumist.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud Ostutellimus laokäibest aruande ekraani. Tulemuse ridadele on lisatud veerud "30 päeva keskmine väljaminek" ja "Jätkub päevades", mis kuvavad vastavalt aruande perioodi päevade alusel leitud 30 päeva keskmist väljaminekut ning päevade arvu, kauaks perioodi lõpu laojäägist piisab.


7.0 (25.04.2016)
Täiendatud palga ja personali mooduli isikukaardi loendite ekraane. Kõigile on lisatud töötaja isikukoodi väli.


7.0 (15.04.2016)
Täiendatud on Müügitellimusest Ostutellimuse ja Saatelehest Sissetuleku tekitamise funktsionaalsust. Lisatud on võimalus tekitada ostutellimus või sissetulek konkreetsele hankijale sõltumata artikli kaardil märgitud hankijast. Vastav valik "Ignoreeri artikli hankijat" on lisatud tekitamise dialoogi aknasse.


7.0 (12.04.2016)
Lisatud uus trükis palga Isikukonto aruandele: Isikukonto detailne - lisaks tavaandmetele kuvatakse trükisel detailselt arvestusliigi perioodid, tulumaksuvabastuse rakendus, arvestusliigi tariif, ametikood.


6.10.2146 (18.03.2016)
Täiendatud nn ridadeta aruannete ekraane ja funktsionaalsust. Ekraanidele on lisatud nupud Dokumendid ja Read, mis avavad vastavalt aruande tingimustele vastavad dokumentide loendi ekraani ning dokumentide ridade loendi ekraani. Nupud on lisatud ekraanidel Müügikäibe aruanne; Laokäibe aruanne; Ostukäibe aruanne; Lao sissetuleku aruanne; Müügitellimuste aruanne; Ostutellimuste aruanne; Müügi ABC aruanne; Lao ABC aruanne; Intrastat aruanne.
Põhivara varade liikumise aruandele on lisatud aruande tulemuse read.


6.10.2144 (16.03.2016)
Täiendatud laekumiste käsitsi impordil firma leidmise algoritmi. Kui impordi failis on firma reg.nr. täidetud, siis alustatakse sobiva firma otsimist selle järgi, seejärel firma nime järgi.


6.10.2130 (02.03.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi ekraani. Lisatud on Jah/Ei väli Tööleping. Välja muutmine mõjutab Palga mooduli isikukaardi sama välja ning vastupidi. Väli on vaikimisi peidetud.


6.10.2123 (24.02.2016)
Lisatud võimalus välja lülitada kasutaja arvuti lokaalse kõvaketta vaba ruumi (1GB) kontroll SAFi käivitamisel. Selleks tuleb SAFi ikooni käsureale lisada võti -n:d . NB! Võtme lisamisel ei kontrollita SAFi avamisel enam lokaalse kõvaketta (tavaliselt C:\) vaba ruumi ning vaba ruumi vähenemisel alla kriitilise piiri (1GB) ei kuvata vastavat teadet. Piisava vaba ruumi puudumisel võib SAFi töös tekkida ettearvamatuid tõrkeid ja antud võtme kasutamine on lubatud vaid kasutaja omal vastutusel!


6.10.2123 (24.02.2016)
Täiendatud Palga mooduli Arvestuse dokumendi tekitamise funktsionaalsust. Funktsioon "Tekita kõigile" lisab tululiigi ja OECD liigi dokumendile arvestusliigi juurest, kui vastavat liiki pole isikukaardil kirjeldatud.


6.10.2106 (10.02.2016)
Täiendatud TSD aruande arvutust. TSD Lisa2-le on lisatud töökoormuse näitamine sarnaselt Lisa1-ga, kui OECD koodid on 120, 121, 122, 126, 127 ,128, 144, 145, 146, 147, 148, 149 , muude OECD koodide korral on töökoormus alati 0.


6.10.2103 (10.02.2016)
Täiendatud Lao saatelehe, Laokulu, Laoliikumise ja Komplekteerimise ekraani käitumist salvestamisel. Kui eelreserveering on lubatud ja salvestamisel mõnda artiklit ei jätku, siis on lisatud võimalus eelreserveeringu salvestamine katkestada. Funktsionaalsuse sisse lülitamiseks on nimetatud lao dokumentide valikutesse lisatud valik Luba eelreserveeringu katkestamine.


6.10.2101 (08.02.2016)
Täiendatud dokumentide tekitamisi. Osaliste lähetamiste vaheekraanidele on lisatud alternatiivse koguse väljad sarnaselt koguse väljadega. Saab täita lähetatava alternatiivse koguse välja.


6.10.2092 (03.02.2016)
Täiendatud TSD lisa INF 14 aruannet. Viidud vastavusse 2016 a nõuetega. Palk\Registrid \TSD Lisad kausta on lisatud koolituskulude andmete sisestamiseks eraldi ekraan TSD lisa INF 14 koolituskulud. Ekraanil sisestatud andmed lisatakse aruande tulemusel koolituskulude lehele. Isikliku auto kasutamise eest hüvitise kajastamise põhimõtted pole muutunud. Vastavad andmed lisatakse ka ekspordi faili.


6.10.2090 (02.02.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Aruande arvutus on viidud vastavusse 2016 nõuetele. TSD aruandele leitakse kõik isikud, kellele on aruande kuul tehtud väljamaks või kellele pole tehtud väljamaksu, kuid nende tööle asumise kuupäev isikukaardil on varasem aruande kuu viimasest päevast või töölt lahkumise kuupäev isikukaardil on hilisem aruande kuu esimesest päevast ja isikukaardil on tööleping "Jah". Tulemusest jäävad välja need isikud , kes on aruande kuul tööl, kuid nende töösuhe on kogu aruande kuu jooksul peatatud ehk neil esineb isikukaardil puhkus või puhkused kogukestvusega üle aruande kuu, mille erand on "Jah".
Isikutel, kellel on TSD aruandel rida tulu- ehk väljamaksuliigiga 0,10,11,12 või 13, kuvatakse töökoormuseks 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus. Kõigi muude väljamaksuliikide korral on töökoormuseks 0. Isik, kellele on tehtud aruande kuu jooksul väljamaks mõne muu väljamaksuliigiga, nt 24 - haigusraha, ja isikukaardil on väli Tööleping "Jah", lisatakse TSD tulemusse üks rida, millel summad on nullid, väljamaksu liik on 10 ja töökoormus 1 või isikukaardil märgitud 0-st erinev väärtus.
Isikud, kellele on tehtud väljamaks, kuid aruande kuul ei ole tööl (töölt lahkumise kuupäev on varasem aruande kuu algusest), täidetakse töökoormus alati 0-ga.
NB! Selleks, et 2016 a TSD aruandele ei tuleks töölt lahkunud isikud, tuleb nende isikukaartidel täita nende õige töölt lahkumise kuupäev. Isikud, kes on tööl VÕS lepinguga või mõnel muu põhjusel saavad ainult tasu, mis ei ole väljamaksuliigiga 10,11,12 või 13, peab isikukaardil välja Tööleping märkima "Ei".


6.10.2085 (28.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi töötamise lehe funktsionaalsust. Isikukaardi salvestamisel kontrollitakse, et viimast töölepingu lisa ei saa lõpetada, kui tööleping on lõpetamata. Ehk kui on vaja töölepingu lisa lõpetada nii, et tööleping jätkub, siis tuleb alati jätkamiseks lisada uus töölepingu lisa, mis automaatselt lõpetab eelmise lisa. Kontroll ei kehti Lisatöökoha tüüpi lepingulisade korral. Töölepingu lõpetamisel lõpetatakse kõik lõpetamata lisad.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud andmete logimist. Lisatud on SAF administraatori tegevuste logimine. Logitakse Arhiveerimise lehe tegevusi - arhiveerimine, arhiivi tekitamine, andmete kustutamine ja valikute lehe finantsaasta kuupäevade nuppude vajutamisi.
Valikute muutmist ei logita.


6.10.2079 (28.01.2016)
Täiendatud SAFist andmete eksportimise võimalusi. Lisatud ekspordi menüüsse valik SAF Failide eksport, mis võimaldab SAFi andmebaasi salvestatud faile või SAFi ekraanidega lingitud faile korraga SAFist välja eksportida ekspordi käigus näidatud asukohta ja kasutaja poolt määratud nimega. Eksport on võimalik Ostuarvete, Aktsepteerimata ostuarvete, Artiklite, Töötajate, Palga isikukaartide, Personali isikukaartide ja Kõik dokumendid ekraanidel.


6.10.2076 (26.01.2016)
Täiendatud Lao mooduli ekraane. Dokumentide ekraanide ridadele on lisatud peidetud väli Alt.laos, kus kuvatakse alternatiivse koguse jääki dokumendi tegemise hetkel sarnaselt laojäägile. Alternatiivse koguse jääki kuvatakse juhul, kui SAFAdministraatoris on alternatiivse koguse arvestus sisse lülitatud.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud majandusaasta e-aruannete funktsionaalsust. E-aruannete valemite ekraanile on lisatud Kordaja veerg. E-aruande arvutamisel korrutatakse saadud tulemus kordajaga läbi ja lisatakse saadud tulemus e-aruande tulemusse. Võimaldab kuvada näiteks kasumiaruande kulude ridu miinusmärgiga kui lisada kordaja -1.


6.10.2070 (25.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus välja arvutada ja eksportida TSD lisa1 b-osa ning TSD lisa 2 b-osa (tagasimaksed ja tasaarveldused). Selleks on kinnipidamiste ekraani ridadele lisatud 3 uut välja - Aasta, Kuu ja Põhjus (millal on tagastatav summa välja makstud ja mis põhjusel see tagastatakse), mida lubatakse täita siis, kui rea summa on negatiivne(miinusega). TSD lisade 1 ja 2 b- osa täitmiseks tuleb kinnipidamise dokumendil kõik tagastatavad summad (väljamaks, tulumaks, sotsiaalmaks jne) näidata miinusega, täita nendel ridadel aasta, kuu ja põhjuse väljad. TSD aruande arvutus kuvab need read TSD aruande tulemuse vastavatel lisalehtedel. TSD eksport lisab vastavad andmed ka EMTA-le edastatavasse faili.


6.10.2069 (25.01.2016)
Täiendatud reskontro aruannete funktsionaalsust. Esitatud arvete ja saldode aruannetele on lisatud peidetud väli Viiviste arvutus võlani. Jah väärtuse puhul piiratakse arvutatud viiviste summat nii, et see ei ületaks arve tasumata summat. Ei väärtuse puhul viiviste summat ei piirata.


6.10.2065 (21.01.2016)
Täiendatud palga TSD aruannet. Lisatud 2016 a nõuetele vastavad trükised.


6.10.2063 (20.01.2016)
Ühtlustatud Personali mooduli aruannete üldise käitumise põhimõtet: Aruande kuupäevade järgi filtreeritakse isikukaardi vastava lehe kirjed ning võrreldakse neid töötamise lehe andmetega. Kirjet kuvatakse aruandel, kui töötamise lehel leidub rida, mis jääb aruandel määratud perioodi ja mille osakond ja/või ametikoht vastavad aruande päises sisestatud andmetele. Kui töötamise lehelt leitakse kirjele vastavuseks mitu rida, siis osakond ja ametikoht võetakse viimaselt kirjelt. Võrreldakse ainult neid kirjeid, mis EI OLE lisatöökoht.


6.10.2060 (18.01.2016)
Täiendatud SAFpostituse funktsionaalsust. Lisatud võimalus saata SAFpostitusega e-meile läbi OFFICE 365 ja Gmail meiliserverite. Täpsemate juhiste saamiseks palume pöörduda AS Sysdeci klienditeeninduse poole.


6.10.2059 (15.01.2016)
Täiendatud Pearaamatu aruande ekraani. Aruande tulemuse lehtedele lisatud peidetud väljadena kõigi registrite nimetused.


6.10.2058 (14.01.2016)
Täiendatud Personali mooduli täiendkoolituste aruannet. Lisatud täiendavad kuupäevade filtrid.


6.10.2057 (13.01.2016)
Täiendatud firma andmete importi äriregistrist. Importimisel täidetakse ka firma aadressi väli, kui see eelnevalt tühi on.


6.10.2056 (12.01.2016)
Lisatud uued valikud. Abi\Valikud\Firma valikutesse on lisatud valikud Hinnakiri - ost ja Hinnakiri - müük, mis võimaldavad määrata vastavalt vaikimisi hinnakirjad uue firma sisestamisel.


6.10.2050 (04.01.2016)
Täiendatud Aktsepteerimata ostuarvetest ostuarve tekitamise funktsionaalsust. Vastavalt ostuarve valikutele kontrollitakse tekitamisel sarnase dokumendi olemasolu.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud ostukäibe aruande funktsionaalsust. Lisatud on võimalus arvutada aruannet ka tehingu kuupäevade järgi sarnaselt müügikäibe aruandele. Tehingu kuupäevade väljad on aruandel peidetud.


6.10.2040 (14.12.2015)
Täiendatud Reskontro ekraani. Ülemisse loendisse on lisatud peidetud väli Dokument e-mail - firma kaardil olev dokumendi e-maili aadress. Dokumendi menüüsse on lisatud valik Ava firma kaart (Shift+F2).


6.10.2028 (30.11.2015)
Muudetud SAF probleemi saatmise põhimõtet, mille tulemusena on garanteeritud vea info saabumine AS Sysdecisse.


6.10.2014 (16.11.2015)
Lisatud uus valik. Abi\valikud\Arveldus\ valik Import eraldi dokumentidena. Jah valiku puhul imporditakse sama viitenumbriga laekumised eraldi dokumentidena. Vajalik siis, kui kasutusel on firma keskne viitenumber. Valik mõjub ainult siis, kui valik Import ainult viitenumbri alusel on JAH.


6.10.2004 (02.11.2015)
Täiendatud Personali mooduli isikukaardi funktsionaalsust. Töölt lahkunud ja siis uuesti tööle võetud isikule uue töölepingu salvestamisel kustutatakse isikukaardi päisest vana TÖR ID, Uue TÖR ID saamiseks tuleb isik EMTA TÖRi uuesti registreerida.