SAFVAATAOSTATUGISYSDECMAAILM
  | SAF | uudised | struktuur | tehnoloogia | lahendused |
 
 • SAF
  Uus versioon
  Erinevate operaatorite e-arvete tugi
  28.06.2019

 • www.sysdec.ee
  Meil valmis uus veebileht, kutsume kõik vaatama :)
  21.06.2019


SAF tehnoloogia

SAF arhitektuur baseerub üldlevinud mitmekihilisel (n-tier) objektmudelil. Taoline ülesehitus võimaldab kogu süsteemi paindlikult laiendada nii kliendiliidese kui ka kasutatava andmebaasimootori poolelt, jättes sealjuures muutumatuks süsteemi loogika - dokumentide ja andmeregistrite struktuuri, seosed ja kõik kontrollmehhanismid. SAF arhitektuur on kokkuvõtlikult kujutatud järgneval skeemil.

Kasutajaliidesena (user interface) sisaldab SAF valmis kliendiprogrammi, mis on varustatud rikkalike võimalustega andmete sisestamiseks ja aruandluse genereerimiseks. SAF kliendiprogramm standardsel kujul on universaalne, samas on temasse integreeritud võimalused luua spetsiifilisi kasutajatöökohti, -ekraane ja -trükiseid vastavalt kasutajate erinevatele vajadustele. Alternatiivse kasutajaliidesena sisaldab SAF ka WEB tellimuste süsteemi, mis baseerub samal andmebaasiloogikal, tagades salvestatavate dokumentide korrektse sisu.

SAF funktsionaalne tase (business objects) on realiseeritud Microsofti COM objektmudeli alusel. Nii SAF kliendiprogrammi kui ka muude võimalike klientide - WEB lahendused, MS Office lisad - jaoks on kasutatavad terve rida SAF andmeobjekte nii andmetabelite kui ka dokumentide tasemel. Selles kihis toimub põhiline osa andmetöötlusest - kontroll salvestamisel, dokumentide tekitamine ja sidumine, raamatupidamiskirjendite tekitamine ja palju muud taolist.

Mitmekihilise arhitektuuri alumise osa moodustavad andmeobjektid (data objects) ja andmebaasiliidesed. Siia on koondatud konkreetsete andmebaasimootoritega suhtlemise iseärasused, võimaldades kasutada sama keskmise kihi äriloogikat (business logic) täiesti erinevate andmebaaside korral. Hetkel on realiseeritud liides Microsoft SQL Serveri kasutamiseks.

    Copyright © 1997-2019 AS Sysdec * Kõik õigused kaitstud.