hinnad

lisad

M
moodulid

SAF põhimoodulid

Raamatupidamine kannetest aruanneteni - tulud, kulud, vabalt seadistatavad aruanded nii oma firma kui riigi jaoks, e-finantsaruandlus otse RIK ettevõtjaportaali

Ostu-müügi reskontro koos pakkumiste ja tellimustega - kliendisuhtlus alates hinnapakkumiste koostamisest kuni maksedistsipliini jälgimiseni, kõikvõimalikud aruanded

Põhivara arvestus - varade arvelevõtt, ümberhindlus, amortisatsioon ja kõik muu, mida põhivarade arvestusel ikka ette tuleb

Laoarvestus kaupade ja partiide lõikes, seosed tellimuste ja arvetega, analüüs ja aruandlus

Igakuiste teenuste arvestus, automaatne arvete koostamine, esitamine ja maksete jälgimine

Palgaarvestus ja aruandlus alates tööaja arvestusest kuni väljamaksete teostamiseni

Personaliarvestus

L
lisategevused

SAF lisamoodulid

Valuuta - kursside haldus ja automaatne import Euroopa Keskpangast

Kontode sulgemine - tulude-kulude jaotamine etteantud reeglite alusel

Eelarved - eelarvete kirjeldamine ja täitmise jälgimine

Intrastat aruandlus

Laoaadresside arvestus - kaupade asukohtade jälgimine füüsilises laos, eriti sobiv liidestamiseks erinevate skaneerimislahedustega

SAF postitus - arvete, palgatõendite, meeldetuletuskirjade või kasvõi jõulutervituste meilimine loetelude alusel

Viivisarvete koostamine

Erilised dokumentide tekitamised - saateleht ⇒ sissetulek, müügitellimus ⇒ komplekteerimine, müügitellimus ⇒ lao liikumise tellimus, müügitellimus ⇒ ostutellimus; makettide kasutamine uute ridade asetamisel Exceli ja muude tabulaarsete andmete alusel (Copy - Paste)

H
haldus

Haldus ja konfigureerimine

Ekraanikujundus ja lisaprogrammid on aluseks kliendi erilahenduste loomisel, aga võimaldavad ka lihtsalt olemasolevate ekraanivormide funktsionaalsust rohkem või vähem täiendada

Administraator - kasutajateõiguste haldus nii andmetabelite, aruannete kui ligipääsetavate ekraanivormide lõikes

Detailne õiguste haldus võimaldab kirjeldada kasutajakeskseid tabelifiltreid ja seadistada ligipääsu andmevälja täpsusega

Tsentraliseeritud paigaldus SAF installeerimiseks Microsoft Active Directory vahenditega

Mitmekeelsus võimaldab ühte ja sama SAF andmebaasi kasutada erinevates keeltes - lisaks kasutajaliidese keelele saab paralleelselt kasutada toodete, firmade jne nimetusi erinevates keeltes

X
andmevahetus

Andmete import-eksport

E-arvete liides võimaldab e-arveid saata ja vastu võtta kõikide suuremate e-arve teenusepakkujate kaudu

Dokumentide ja registriandmete liigutamine SAF andmebaaside vahel võimaldab ühtlustada seotud ettevõtete registreid ja tõsta alusdokumente ühest baasist teise, sobivas formaadis XML failide abil saab andmeid importida ka muudest süsteemidest

Lausendite import on mugav raamatupidamisandmete lisamiseks kas SAF5.2 andmete alusel või ka muudest süsteemidest

Faktooringute import võimaldab poolautomaatset faktooringarvete maksete importi erinevate pangaliideste kaudu

Palgadokumentide import sisaldab palga tasude ja kinnipidamiste dokumentide ning tööajatabelite importi MS Exceli andmetest

Hinnakirjade haldamine Excelis võimaldab SAF hinnakirju lisada, muuta ja täiendada Exceli vahenditega

Ostuarvete massmaksete eksport võimaldab ostuarvest aruandvatele isikutele massmaksete teostamist SAFis erinevate pangaliideste kaudu

Telema liides võimaldab automaatselt vastu võtta ja saata tellimusi, arveid ja muid dokumente läbi Telema dokumendivahetuse keskkonna

Telema eFlow integratsioon Telema eFlow lahendusega ostuarvete mugavaks haldamiseks

PDA liides annab võimaluse SAF andmeid siduda pihuarvutitel baseeruvate lao- jm lahendustega

E
erilahendused

Erilahendused

SAF võimaldab kergesti luua mitmesuguseid kliendikeskseid erilahendusi, olgu need siis spetsiaalsed ekraanivormid firmasiseste protsesside haldamiseks või liidestused teiste sisemiste või väliste infosüsteemidega. Mõningad näited, mis muidugi ei hõlma kõiki tehtud lahendusi ega kasutatavaid võimalusi:

Aktsiisikaupade müüjate liidesed maksuametiga (SADHES, KKS)

Liides Euroopa ravimite ehtsuse kontrolli süsteemiga (REKS)

Toodete komplekteerimislahendused pihuarvutite baasil

Hulgimüüjate veebilahendused kaupade tellimiseks ja tellimuste seisundite jälgimiseks