hinnad

firma

01
loomine

SAFist Sysdecini

SAF sündis pea 30 aastat tagasi ühe ette­võtte vajadusest ladusa ja töökindla raamatu­pidamis­tark­vara järgi. Loodud programm sai hea, lausa nii hea, et pälvis paljude tähele­panu ning innustas enda turus­tamiseks lausa oma­ette firmat asutama - nii see Sysdec siia ilma loodigi.

Ettevõtte algusaeg langes kokku vaba­riigi taas­iseseisvu­misega. Seoses äri­tegevuse plah­vatus­liku hoogus­tu­misega oli paljudel kasva­vatel firmadel põhjen­datud juhtimis­otsuste tegemisel vaja aina paremat üle­vaadet oma majandus­tegevusest. Üle­vaadet, mis arvestaks uue majandus­süsteemi loogika ja Eesti seadustega – ja Sysdec suutis seda SAFiga edukalt pakkuda.

02
tänapäev

Pidevas arengus

Arvestasime toona ja arvestame ka nüüd Eesti majandus­ruumi ning siinsete ette­võtete iga­päevaga. Hoiame silma peal igal seaduse­muudatusel ning arvestame arenevast maailmast tingitud vajaduste muutumisega, olgu selleks siis e-arvete tulek või klientide vajadus vahetada andmeid pihu­arvutitel baseeruva lao­halduse tark­varaga.

Sysdec on aastatega karastunud ja kasvanud. Oleme kogenud majandus­kriise ja buumi­aastaid ning liigume tõusvas joones; aastal 2019 jõudsime seni suurima käibeni. Meisse usutakse, meid soovi­ta­takse ja oleme oma klien­tidele selle eest tänulikud!

03
numbrid

Ajalugu numbrites

Töötajaid on meil praeguseks 16, tuttavaid nimesid saate otsida siit. Käivet ja kasumit on hea jälgida järgmisel graafikul:

Meie edu taga on selge siht. Oleme alati tegelenud vaid ühe toote – SAF äri­tarkvara – arendamise, juurutamise ja kliendi­toega. Konkreetne fookus on meil aidanud alati kindlalt kursil püsida ning moti­veerida muutuva maa­ilmaga kaasas käima. Täpselt seda lubame Teile ka edaspidiseks!

04
tunnustused

Sertifikaadid ja tunnistused

Aegade jooksul on meie firma omandanud erinevaid serti­fikaate ja tunnistusi, saagu need nüüd siin ka üles loetud:

Telema sertifitseeritud partner

Omniva sertifitseeritud partner

REKS sertifitseeritud partner

Edukas Eesti ettevõte 2008 - 2023

Sysdeci töörahvas (tähestiku järjekorras)

Denis Filaretov

Mihkel Heinapuu

Ülle Jakobson

Janek Jakobsoo

Arvo Jägel

Erkki Kaarde

Jaan Kosk

Madis Lukk

Peeter Maipuu

Arno Nurges

Kaido Nurk

Tarmo Suss

Toivo Tuisk

Ando Tull

Raivo Viitas

Kui keegi soovib kellelegi meist isikliku kirja saata, siis meiliaadressiks tuleb lihtsalt võtta eesnimi (Ülle puhul igaks juhuks ylle - me ei saa kindlad olla, et mistahes kirjasaatmise süsteemid midagi täpitähtedest teavad), lisada sinna sappa ät sysdec punkt ee ja peaks kohale jõudma küll :)